Filmoteka Małopolska

Kino
Filmoteka Małopolska to program, którego celem jest utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych i notacji filmowych, wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Małopolską.
Konkurs „Filmoteka Małopolska” wspiera powstawanie filmów dokumentalnych oraz notacji filmowych w dwóch kategoriach: „Małopolska dawniej” oraz „Małopolska dziś”

W ramach kategorii „Małopolska dawniej” powstaną filmy i notacje mające w założeniu ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych z dziedzictwem kulturowym, a także rocznic historycznych, postaci związanych z Małopolską osób jednoznacznie utożsamianych z regionem Małopolski.

Kategoria „Małopolska dziś” odnosi się do filmów dokumentalnych oraz notacji filmowych prezentujących aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem, swoją postawą utożsamiają się z Małopolską.

Filmoteka Małopolska edycja 2023

W dniach od 13 marca 2023 r. do dnia 5 kwietnia 2023 r. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza nabór ofert do Programu pn. FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, Edycja 2023.
Organizatorem edycji 2023  jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Program realizowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Łączna kwota wsparcia finansowego dla wyróżnionych ofert wyniesie 765.000 złotych.

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Kino Przegląd Seans filmowy

Przegląd filmów FILMOTEKI MAŁOPOLSKIEJ 2022

20 - 29 września 2023

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu

Kino Sztuka Konkurs

FILMOTEKA MAŁOPOLSKA 2023

13 marca - 5 kwietnia 2023

Małopolska