Filmoteka Małopolska

Kino
Filmoteka Małopolska to program, którego celem jest utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych i notacji filmowych, wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Małopolską.
Konkurs „Filmoteka Małopolska” wspiera powstawanie filmów dokumentalnych oraz notacji filmowych w dwóch kategoriach: „Małopolska dawniej” oraz „Małopolska dziś”

W ramach kategorii „Małopolska dawniej” powstaną filmy i notacje mające w założeniu ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych z dziedzictwem kulturowym, a także rocznic historycznych, postaci związanych z Małopolską osób jednoznacznie utożsamianych z regionem Małopolski.

Kategoria „Małopolska dziś” odnosi się do filmów dokumentalnych oraz notacji filmowych prezentujących aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem, swoją postawą utożsamiają się z Małopolską.

Filmoteka Małopolska edycja 2024

W dniach od 5 do 20 marca 2024 r. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza nabór ofert do Programu pn. FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, edycja 2024.
Organizatorem edycji 2024  jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Program realizowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Łączna kwota wsparcia finansowego dla wyróżnionych ofert wyniesie 900 000.00 zł brutto.

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Kino Sztuka Konkurs

Filmoteka Małopolska 2024

5 marca - 2 kwietnia 2024

Małopolska