Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

7. TEATRALNE SPOTKANIA METODYCZNE

Teatr Warsztat

9 października 2021, godz. 10:00 - 13:00

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku

Wstęp: Udział bezpłatny
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 1 października br.
Zapraszamy instruktorów teatralnych oraz osoby, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie pracy teatralnej do udziału w 7. Teatralnych Spotkaniach Metodycznych.
„Techniki uruchamiania wyobraźni scenicznej” to tematyka tegorocznej edycji warsztatów, która obejmować będzie następujące zagadnienia:
  1. Poszukiwanie impulsów pobudzających emocje i wyrazistość sceniczną.
  2. Rozbudzanie wyobraźni poprzez twórcze działanie ciałem.
  3. Kreatywne ćwiczenia z nadawania przedmiotom i sytuacjom nowych znaczeń.
  4. Tworzenie mikrosytuacji scenicznych.

Zajęcia warsztatowe poprowadzi Matylda Baczyńska – aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dyrektorka artystyczna Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów, jak również zmiany w programie – w szczególności w przypadku konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych odgórnych obostrzeń i zakazów.

Informujemy, że budynek, w którym mieści się MOK w Brzesku jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnością ruchową.
Termin zgłoszeń minął.

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: 36. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
Wartość dofinansowania: 55 000 zł, całkowita wartość zadania: 112 450 zł

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK organizowany jest nieprzerwanie od 1986 roku. Celem wydarzenia jest promocja aktywności artystycznej najmłodszego pokolenia Małopolan poprzez umożliwienie prezentacji działającym w województwie zespołom oraz ich twórcze animowanie dzięki dodatkowym całorocznym działaniom animacyjno-warsztatowym.

Kalendarium wydarzeń

Poziomy obraz. Artysta użył ciemnych, burych kolorów. Obraz przedstawia kwiaty - hortensje. Kwiaty uchwycone są w bardzo dużym zbliżeniu i umieszczone są tak, że część wychodzi poza kadr obrazu.
Sztuka Wernisaż / finisaż

4A - wernisaż wystawy sztuki rumuńskiej

8 października 2021, godz. 18:00 - 21:00

Galeria BWA SOKÓŁ

Kino Przegląd Seans filmowy

Retrospektywa FILMOTEKI MAŁOPOLSKIEJ, część 1

9 - 15 października 2021

Kino SOKÓŁ