Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Konkurs fotograficzny „Echo Trombity”

Muzyka Sztuka Konkurs

9 października 2021

MCK SOKÓŁ

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, którego inspiracją jest Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY. Pula nagród finansowych wynosi 3 000 zł.
Głównym celem Konkursu jest artystyczna interpretacja ruchu muzycznego orkiestr dętych poprzez ciekawą, inspirującą, twórczą oraz oryginalną prezentację jego celów, założeń, atmosfery, fenomenu wspólnego muzykowania, a także wielopokoleniowości.

Uczestnikiem Konkursu może być każda zainteresowana osoba bez względu na miejsce zamieszkania i wiek.

Warunkiem udziału w Konkursu jest:
  1. wykonanie i przesłanie cyklu trzech fotografii, poprzez które zinterpretowana i zaprezentowana zostanie działalność amatorskich orkiestr dętych,
  2. przesłanie czytelnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (oryginał lub skan).

Uczestnik może przesłać do Konkursu maksymalnie 1 zgłoszenie.

Formularz zgłoszeniowy oraz prace konkursowe w formie elektronicznej należy przekazać do biura Konkursu (temat: „Konkurs fotograficzny ECHO TROMBITY”) do 10 września 2021 roku.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w 9 października 2021 roku o godz. 14.00 online na naszej stronie internetowej oraz profilu na Facebooku.

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY
Wartość dofinansowania: 73 000 zł, całkowita wartość zadania: 158 000 zł

Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym od 1977 roku, służącym edukacji muzycznej oraz promocji amatorskiego ruchu artystycznego. Wydarzenie obejmuje koncerty, prezentacje zespołów muzycznych i grup mażoretkowych oraz liczne działania towarzyszące: warsztaty, konkursy, akcje animacyjne - skierowane również do publiczności.

Kalendarium wydarzeń

Kino Przegląd Seans filmowy

Retrospektywa FILMOTEKI MAŁOPOLSKIEJ, część 1

9 - 15 października 2021

Kino SOKÓŁ

Ręce kobiety oparte o instrument klawiszowy
Koncert

FILHARMONICY KRAKOWSCY KAMERALNIE - MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU

9 października 2021, godz. 18:00

sala im. Romana Sichrawy, MCK SOKÓŁ