Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Konkurs fotograficzny „Echo Trombity”

Muzyka Sztuka Konkurs

9 października 2021

MCK SOKÓŁ

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, którego inspiracją jest Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY. Pula nagród finansowych wynosi 3 000 zł.
Głównym celem Konkursu jest artystyczna interpretacja ruchu muzycznego orkiestr dętych poprzez ciekawą, inspirującą, twórczą oraz oryginalną prezentację jego celów, założeń, atmosfery, fenomenu wspólnego muzykowania, a także wielopokoleniowości.

Uczestnikiem Konkursu może być każda zainteresowana osoba bez względu na miejsce zamieszkania i wiek.

Warunkiem udziału w Konkursu jest:
  1. wykonanie i przesłanie cyklu trzech fotografii, poprzez które zinterpretowana i zaprezentowana zostanie działalność amatorskich orkiestr dętych,
  2. przesłanie czytelnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (oryginał lub skan).

Uczestnik może przesłać do Konkursu maksymalnie 1 zgłoszenie.

Formularz zgłoszeniowy oraz prace konkursowe w formie elektronicznej należy przekazać do biura Konkursu (temat: „Konkurs fotograficzny ECHO TROMBITY”) do 10 września 2021 roku.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w 9 października 2021 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Kalendarium wydarzeń

Edukacja Literatura Warsztat

Zaufajcie słowu - warsztaty wykonawczo-interpretacyjne

1 października - 30 listopada 2021

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku

Zespół Mazowsze na scenie
Muzyka Konkurs

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY IM. STANISŁAWA JOPKA - ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE

25 - 26 października 2021

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ