Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

68. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI - ELIMINACJE POWIATOWE

Literatura Konkurs

1 - 16 marca 2023

Małopolska

Dodatkowe informacje:
Eliminacje powiatowe:
- rejon tarnowski: od 1 marca
- rejon sądecki: od 6 marca
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu informuje, że przystąpiło do organizacji 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i przyjęło na siebie rolę gospodarza eliminacji rejonowych – dla rejonu tarnowskiego (obejmującego powiaty: brzeski, bocheński, dąbrowski, tarnowski) oraz rejonu sądeckiego (obejmującego powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański).
Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej z siedzibą w Warszawie – we współpracy z wyznaczonymi instytucjami artystycznymi oraz ośrodkami kultury.

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:
 • młodzieży szkół ponadpodstawowych
 • dorosłych.

Konkurs przeprowadzony będzie w formie 4 turniejów:

TURNIEJ RECYTATORSKI
 • repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 wiersze i prozę, uczestnik wykonuje prozę oraz wiersz, łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
 • repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany, uczestnik wykonuje: 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany, łączny czas występu nie może przekroczyć 12 minut, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę, do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
 • obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).

TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
 • repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem), czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

ELIMINACJE

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Konkurs realizowany będzie w drodze 4-stopniowych eliminacji:

1.  ŚRODOWISKOWO-MIEJSKICH:
 • zgłoszenia na kartach uczestnika wraz z kopią protokołu eliminacji szkolnych należy przesłać na adres Organizatora danego etapu powiatowego w terminie wyznaczonym przez Organizatora eliminacji powiatowych,
 • w eliminacjach powiatowych, w turnieju recytatorskim zakwalifikowanych zostać może do 5 reprezentantów, natomiast we wszystkich turniejach łącznie – nie więcej niż 10 reprezentantów z jednej szkoły (obowiązuje dołączenie protokołu eliminacji szkolnych).

2. POWIATOWYCH:

ORGANIZATORZY eliminacji – rejon tarnowski >>
ORGANIZATORZY eliminacji – rejon sądecki >>

3. REJONOWYCH:
 • dla rejonu sądeckiego: 13 kwietnia br. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – koordynator: Edyta Giza, tel. 18 448 26 41, e.giza@mcksokol.pl
 • dla rejonu tarnowskiego: 17 kwietnia br. w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie – koordynator: Ilona Stanaszek, tel. 14 626 07 61, i.stanaszek@mcksokol.pl

4. WOJEWÓDZKICH:

 • termin: 26-27 kwietnia 2023 r.
 • miejsce: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
 •  w eliminacjach wojewódzkich uczestniczyć będą laureaci wytypowani przez jury eliminacji rejonowych.

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

WSZYSTKO WSZĘDZIE NARAZ – WERSJA POSZERZONA

28 lutego 2023, godz. 17:45

Kino SOKÓŁ

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2023, godz. 16:00

Cmentarz komunalny w Nowym Sączu | sala im. Romana Sichrawy, MCK SOKÓŁ