Dyskusyjny Klub Filmowy KOT

Kino
Seanse Dyskusyjnego Klubu Filmowego KOT odbywają się w ciągu roku w okresie od końca września do czerwca, we wtorki (ok. 4 w miesiącu). Na projekcje zapraszamy WSZYSTKICH widzów!
Oprócz regularnych spotkań i projekcji klubowych w cenie 12 i 14 zł (7 - 10 zł dla członków Klubu) za bilet, zapraszamy również na organizowane okazjonalnie tematyczne noce filmowe.

Klub DKF KOT

Żeby stać się członkiem DKF KOT należy wypełnić deklarację członkowską i przynieść podpisane zdjęcie oraz uiścić jedną z następujących opłat:
  • 15 zł za 5 miesięcy
  • 25 zł za 10 miesięcy
Miesiące liczone są od daty wpłynięcia deklaracji i uiszczenia opłaty. Miesiące wakacyjne są pominięte.
Bycie członkiem Klubu uprawnia do zniżki na seanse DKF-u oraz inne wybrane spotkania.
Na projekcje zapraszamy oczywiście wszystkich, także osoby nie będące członkami Klubu.

Kino SOKÓŁ należy do Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.