Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

11. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

Folklor Konkurs Przegląd

2 - 3 października 2021

Jabłonka

Przegląd ma charakter konkursu, adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń kobiecych z województwa małopolskiego oraz grup artystycznych wywodzących się z tych organizacji, przedstawicielek Lokalnych Grup Działania.
Do udziału w przeglądzie przyjęte zostaną reprezentacje, które przygotują się przynajmniej do trzech regulaminowych konkursów (w tym: A lub B do wyboru, C i D obowiązkowo):

A. Konkurs Tradycyjnych Scenek Obyczajowych,
B. Konkurs Pieśni Ludowych,
C. Konkurs Rękodzieła Artystycznego,
D. Konkurs Potraw Regionalnych.

Grupy mogą przystąpić do wszystkich czterech konkurencji (A, B, C, D) co pozwoli na zdobycie większej ilości punktów w punktacji łącznej.

Szczegóły udziału w Przeglądzie znajdują się w regulaminie wydarzenia.

Organizatorzy

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

Współorganizator

Kalendarium wydarzeń

Edukacja Literatura Warsztat

Zaufajcie słowu - warsztaty wykonawczo-interpretacyjne

1 października - 30 listopada 2021

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku

rysunki instrumentów dętych
Muzyka Sztuka Konkurs

Konkurs fotograficzny „Echo Trombity”

9 października 2021

MCK SOKÓŁ