Wybrałeś powiat:
Folklor Konkurs Przegląd

11. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

2 - 3 października 2021

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

Mężczyzna z kobietą siedzą na krzesłach na scenie i trzymają w race kartki papieru
Teatr Warsztat

ABC – INSTRUKTORA TEATRALNEGO

18 października 2021, godz. 10:00 - 14:00

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie