Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Lalkowy Teatr Wyobraźni – odcinek 2 | premiera

Teatr Warsztat

4 października 2021, godz. 19:00

online

Bilety: Bezpłatny dostęp
W ramach cyklu edukacyjnego Lalkowy Teatr Wyobraźni zapraszamy do obejrzenia tryptyku filmowego prezentującego niezwykłe bogactwo znaczeń, form i możliwości artystycznych kreacji lalkowego teatralnego świata. Teatr lalek poprzez specyficzne dla tego gatunku środki wyrazu i różnorodność konwencji jest doskonałą przestrzenią dla ekspresji twórczej dzieci i młodzieży. Szczególnym znakiem plastycznym tego teatru jest lalka, animant – ikona postaci scenicznej ożywiana działaniami aktora-lalkarza.
O rodzajach lalek teatralnych, technikach animacyjnych oraz potencjale i walorach lalkowych inscenizacji opowiadają Katarzyna i Andrzej Kopczykowie, aktorzy Teatru Groteska i twórcy Teatru Uszytego z Krakowa.

ODCINEK 2

Maska teatralna – cechy charakterystyczne i zasady gry w masce.
Teatr przedmiotu – sztuka ożywiania przedmiotów codziennego użytku.

Realizacja nagrania: Teatr Uszyty | teatruszyty.com.pl

DOFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: 36. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
Wartość dofinansowania: 55 000 zł, całkowita wartość zadania: 112 450 zł

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK organizowany jest nieprzerwanie od 1986 roku. Celem wydarzenia jest promocja aktywności artystycznej najmłodszego pokolenia Małopolan poprzez umożliwienie prezentacji działającym w województwie zespołom oraz ich twórcze animowanie dzięki dodatkowym całorocznym działaniom animacyjno-warsztatowym.

Kalendarium wydarzeń

Folklor Konkurs Przegląd

11. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

2 - 3 października 2021

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

Dwie kobiety i trzech mężczyzn stoi na tle ściany na której wyświetlony jest obraz leżącego mężczyzny
Teatr Spektakl

„Spóźnione Odwiedziny” - spektakl Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

6 października 2021, godz. 19:00

sala im. Lipińskiego, MCK SOKÓŁ