Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

Folklor Muzyka Teatr
Mistrzynie haftu, utalentowane koronkarki, wykwintne kucharki, sprytne szwaczki, artystki ludowe znane z misternych dzieł plastycznych, aktorki obdarzone iskrą bożą – słowem wszechstronnie uzdolnione kobiety z klasą! Gospodynie – wytwórczynie lokalnego przysmaku, skarby polskich wsi. Skupiają się w Kołach Gospodyń Wiejskich, które obecnie przeżywają swoisty „renesans”. Ta jedna z najstarszych organizacji wiejskich w Europie, stanowi silny nurt społecznego ruchu kulturalnego Małopolski i liczy około 500 aktywnie działających kół.
Ukłonem w kierunku tak wzmożonej aktywności i twórczej inwencji kobiet było zapoczątkowanie w 2009 roku Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich. Uwzględniając tą tę wielopłaszczyznową działalność gospodyń, organizatorzy przyjęli tutaj za cel główny upowszechnianie cennego dorobku kół, jak również ciągłe pobudzanie kobiet do ich aktywnego oraz świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej, swojej małej ojczyzny.

Głównym celem przeglądu jest popularyzacja, promocja i konfrontacja dorobku artystycznego i kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich – jednej z najstarszych organizacji wiejskich.

Przegląd ma charakter konkursu, adresowany jest do Kół Gospodyń, Stowarzyszeń kobiecych, grup artystycznych wywodzących się z tych organizacji, przedstawicielek Lokalnych Grup Działania.

Kwalifikacja odbywa się w dwojaki sposób:
  • na przeglądach gminnych i powiatowych KGW,
  • z powiatów gdzie nie organizuje się przeglądów, reprezentacje typują Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego na podstawie kryteriów zgodnych z regulaminem przeglądu, w porozumieniu z samorządami powiatów i gmin, samorządowych ośrodków kultury.

Edycja 2023

13. edycja Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich, odbędzie się w Jabłonce na Orawie w dniach 7 – 8 października 2023 r.
Przegląd ma charakter konkursu, adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń kobiecych z województwa małopolskiego oraz grup artystycznych wywodzących się z tych organizacji, przedstawicielek Lokalnych Grup Działania.