Regionalne Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich

Regionalne Spotkania KGW będą odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska wiejskiego w zakresie edukacji regionalnej. Cykl realizowany będzie w pięciu wybranych ośrodkach w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem terenów zachodnich.
W każdym z ośrodków odbędzie się 5 spotkań tematycznych z zakresu stroju, muzyki, reżyserii, obrzędowości, kulinariów i plastyki obrzędowej, a każde dostosowane będzie do specyfiki i potrzeb środowiska odbiorców ze względu na zróżnicowany poziom ich wiedzy i świadomości. Wykładowcami będą stali współpracownicy instytucji, specjaliści poszczególnych dziedzin kultury ludowej, teatru, sztuk kulinarnych.
Projekt sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020