Mateczniki Tradycji

Warsztaty dotyczące różnych aspektów niematerialnego dziedzictwa kulturowego: muzyki, tańca, tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła artystycznego, skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych – zarówno tych, którzy już wcześniej angażowali się w działania związane z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak i ci, którzy nigdy wcześniej nie mieli takiej możliwości.

Warsztaty Muzykowania Ludowego

W ramach Warsztatów Muzykowania Ludowego  prowadzone są indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach, takich jak:  skrzypce, basy, heligonka, klarnet, trąbka,  wchodzących w skład tradycyjnych muzyk.
W regionie Krakowiaków Wschodnich w powiatach: bocheńskim, brzeskim oraz tarnowskim w ramach Mateczników Tradycji utworzono 11 Warsztatów Muzykowania Ludowego.

Siedzibami Mateczników są:
 • Miejski Domu Kultury w Bochni
 • Centrum Kultury i Czytelnictwa w Łapczycy - WDL w Siedlcu
 • Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku – OSP Siemiechów
 • Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
 • Ośrodek Kultury w Ryglicach - Filia w Zalasowej oraz w Kowalowej
 • Zakliczyńskie Centrum Kultury w Zakliczynie /OSP w Gwoźdźcu/
 • Gminne Centrum Kultury w Żabnie /Centrum Kultury Wsi Bobrowniki Wielkie oraz Dom Ludowy w Otfinowie/
 • Szkoła Muzyczna I Stopnia w Żegocinie
W regionie Krakowiaków Zachodnich w powiatach: chrzanowskim, myślenickim i krakowskim w ramach Mateczników Tradycji utworzono 6 Warsztatów Muzykowania Ludowego:
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie
 • Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
 • Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach
 • Centrum Kultury i Promocji w Igołomii-Wawrzeńczycach
 • Szkoła Podstawowa w Babicach
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej 
Zajęcia prowadzone są metodą beznutową.
W zależności od poziomu warsztatowego uczestników i jeśli ten poziom będzie wystarczający, planowane są zajęcia polegające na wspólnym muzykowaniu – łączenie poszczególnych instrumentów w skład małych muzyk.

Od stycznia 2019 roku w ramach Małopolskiej Szkoły Tradycji uruchomiono kolejnych siedem Mateczników Tradycji w regionie Lachów Sądeckich, Lachów Limanowskich, Pogórzan oraz Górali Spiskich, które  zlokalizowane zostały na terenie powiatu nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego oraz nowotarskiego.

Siedzibami Mateczników są:
 • Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej
 • Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie – filia w Kąclowej
 • Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej
 • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Laskowej
 • Gminny Ośrodek Kultury w Łukowicy
 • Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
 • Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy
W indywidualnych zajęciach nauki gry na tradycyjnych instrumentach takich jak: skrzypce, basy, heligonka, klarnet, trąbka i cymbały uczestniczy grupa sześćdziesięciu dwóch uczniów pracujących pod okiem czternastu mistrzów muzykowania ludowego.

Warsztaty Tańca Ludowego

W ramach Warsztatów Tańca Ludowego prowadzone są zajęcia w trakcie których uczestnicy poznają tradycje taneczne oraz zwyczaje i obrzędy danego regionu.
W regionie Krakowiaków Wschodnich w powiatach bocheńskim i tarnowskim w ramach Mateczników Tradycji powstały 3 Warsztaty Tańca Ludowego:
 • Centrum Kultury Gminy Łapanów
 • Szkoła Muzyczna I stopnia w Żegocinie
 • Zakliczyńskie Centrum Kultury w Zakliczynie / Świetlica Profilaktyczna w Borowej/
W regionie Krakowiaków Zachodnich w powiatach: chrzanowskim, krakowskim, myślenickim i olkuskim w ramach Mateczników Tradycji powstało 5 Warsztatów Tańca Ludowego:
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Czyżówce
 • Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni
 • Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu
 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej

Warsztaty tradycyjnych zawodów, rzemiosła i rękodzieła artystycznego

Warsztaty Tradycyjnych Zawodów, Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego prowadzone są przez artystów – rzemieślników.
Przedmiotem warsztatów jest haft, kowalstwo, garncarstwo, rzeźba, malarstwo na szkle w zależności od tradycji danego regionu.

W regionie Krakowiaków Wschodnich w powiatach: brzeskim i tarnowskim w ramach Mateczników Tradycji utworzono 3 Warsztaty Tradycyjnych Zawodów, Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego:
 • Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi, Warsztat Ceramiki
 • Zakliczyńskie Centrum Kultury w Zakliczynie Warsztat Tradycyjnych Zawodów – Kowalstwo /Kuźnia w Zakliczynie/ Rzeźbiarstwo /Warsztat Rzeźby w Faściszowej/ 
W regionie Krakowiaków Zachodnich w powiatach: chrzanowskim, krakowskim i olkuskim w ramach Mateczników Tradycji utworzono 8 Warsztatów Tradycyjnych Zawodów, Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego:
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach -Warsztat Ceramiki, Warsztat Haftu
 • Fundacja Inicjatywy Społeczne i Dziedzictwo Kulturowe w Dulowej, Warsztat Tradycyjnych Zawodów – Kowalstwo /Kuźnia w Zagórzu/
 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej -Warsztat Ceramiki 
 • Biblioteka Publiczna w Zielonkach -Warsztat Haftu
 • Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach -Warsztat Haftu
 • Dom Kultury w Wolbromiu -Warsztat Ceramiki i Malarstwa na szkle

Muzyczne Warsztaty Mistrzowskie

W ramach projektu zostaną przeprowadzone 3 edycje warsztatów w terminie od września 2017 roku do stycznia 2020 roku. W warsztatach wezmą udział zarówno muzykanci z dużym doświadczeniem jak i początkujący. Nastąpi możliwość spotkania, zaprezentowania swoich umiejętności oraz wymiany doświadczeń. Zaproszeni zostaną również konsultanci, którzy podziela się z uczestnikami Warsztatów Mistrzowskich swoim doświadczeniem w zakresie techniki gry, doboru repertuaru oraz podstawowych wiadomości na temat budowy tradycyjnych instrumentów muzycznych.

1. Muzyczne warsztaty mistrzowskie dla Krakowiaków Zachodnich
2. Muzyczne warsztaty mistrzowskie dla Krakowiaków Wschodnich

Taneczne Warsztaty Mistrzowskie

W ramach projektu zostaną przeprowadzone 3 edycje warsztatów w terminie od września 2017 roku do stycznia 2020 roku. Tematem spotkań będzie technika wykonawcza oraz obyczaj taneczny. Warsztaty będą skierowane do osób już tańczących, chcących pogłębić swoja wiedzę w tym zakresie (również osoby pretendujące do tytułu mistrzów prowadzących warsztaty taneczne). Konsultantami zaproszonymi na Taneczne Warsztaty Mistrzowskie będą instruktorzy z bogatym doświadczeniem i etnografowie, którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą w zakresie tańca ludowego.

1. Taneczne warsztaty mistrzowskie w Zakliczynie
2. Taneczne warsztaty mistrzowskie w Zakliczynie 
3. Taneczne warsztaty mistrzowskie w Mogilanach
4. Taneczne warsztaty mistrzowskie w Wiśniowej
Projekt sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020