II Studium Kapelmistrzowskie

Druga edycja Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych realizowana była w systemie zaocznym w okresie 2007 – 2009.
Wykładowcami II edycji Studium byli wybitni dyrygenci orkiestr wojskowych, wykładowcy wyższych uczelni oraz nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu.

Na podstawie egzaminu wstępnego przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną do II edycji Studium przyjętych zostało 16 Słuchaczy. Studium ukończyło 15 osób z 7 województw (dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, dolnośląskie i pomorskie). Program nauczania obejmował 608 godzin w tym zajęcia indywidualne i zbiorowe z 21 przedmiotów. Absolwenci otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego dla Kapelmistrzów Orkiestr Dętych.

PROGRAM NAUCZANIA

 1. PODSTAWY WIEDZY O CZŁOWIEKU I SPOŁECZEŃSTWIE
  1. Psychologia (wybrane zagadnienia).
  2. Pedagogika (wybrane zagadnienia).
  3. Socjologia (wybrane zagadnienia).
  4. Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej.
  5. Wiedza o kulturze /wybrane zagadnienia).

 2. PODSTAWY ANIMACJI SPOŁECZNO - KULTURALNEJ
  1. Wybrane elementy marketingu.
  2. Zarządzanie kulturą.

 3. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  1. Zasady muzyki.
  2. Kształcenie słuchu.
  3. Dyrygowanie.
  4. Instrument dęty.
  5. Fortepian.
  6. Instrumentoznawstwo.
  7. Harmonia (z ćwiczeniami).
  8. Podstawy instrumentacji (z ćwiczeniami).
  9. Praca z partyturą (czytanie partytur).
  10. Historia muzyki (z literaturą muzyczną).
  11. Formy muzyczne.
  12. Kontrapunkt.
  13. Metodyka pracy z orkiestrą.
  14. Musztra paradna orkiestr dętych.