WYKŁADOWCY STUDIUM

 1. Olga Bolanowska – zasady muzyki i formy muzyczne.
 2. Maria Biel – kształcenie słuchu.
 3. Ewa Bagnicka-Leśniak – historia muzyki z literaturą muzyczną i instrumentoznawstwo.
 4. Leszek Łopalewski – instrumenty dęte drewniane.
 5. kpt. Stefan Żuk - instrumenty dęte blaszane, musztra paradna.
 6. Elżbieta Malczak – fortepian i akompaniament.
 7. Barbara Mirek – fortepian i akompaniament.
 8. płk Franciszek Suwała – harmonia z ćwiczeniami, kontrapunkt, podstawy instrumentacji z ćwiczeniami, dyrygowanie.
 9. płk Stanisław Latek – czytanie partytur, dyrygowanie, instrumentacja.
 10. mjr dr Stanisław Strączek – metodyka pracy z orkiestrą.
 11. Bogusława Gaweł – psychologia i pedagogika.
 12. Renata Basta – wybrane elementy marketingu.
 13. Wiesław Rogalski – wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą.
 14. Sławomir Kmak – podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej.
 15. Krzysztof Szymbara – socjologia.