Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

ABSOLWENCI II STUDIUM DLA KAPELMISTRZÓW ODEBRALI DYPLOMY

29 października 2009 - 55 zdjęć
W sobotni wieczór (20 lutego) w wypełnionej po brzegi sali im. L. Lipińskiego Małopolskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu odbyło się wręczenie dyplomów absolwentom dwuletniego Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. W uroczystości uczestniczył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda.
Organizowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Studium jest jedyną w Polsce tego typu formą kształcenia dyrygentów dla orkiestr dętych, dlatego też w Studium kształcą się dyrygenci z całej Polski. Jego ukończenie daje wykształcenie równorzędne ze średnim specjalistycznym.
Słuchaczami Studium było 16 osób z 6 województw. Program nauczania obejmował 608 godzin, w tym zajęcia indywidualne i zbiorowe. Do egzaminu końcowego przystąpiło 15 słuchaczy.

Wicemarszałek Leszek Zegzda podziękował wykładowcom i złożył gratulacje absolwentom Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.

- W orkiestrach dętych jest jakaś siła – mówił Leszek Zegzda. - Profesjonalni dyrygenci i kapelmistrzowie orkiestr amatorskich to nasze niezwykłe bogactwo. Dzięki działalności „Sokoła”, dzięki kreowaniu nowych wydarzeń artystycznych oraz unikalnym formom kształcenia mamy tych, którzy stanowią podporę tej szczególnej siły, nie tylko w naszym regionie, ale również w całej Polsce.

Dyplomy, z rąk Wicemarszałka Leszka Zegzdy, odebrali: Stanisław Serwin (Orkiestra Dęta w Sosnowicach, powiat wadowicki), Jerzy Bzowski (Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego w Bogatyni), Kinga Jurowicz (Orkiestra Dęta w Tymbarku, powiat limanowski), Justyna Chmielek (Orkiestra Dęta w Sobolowie, powiat bocheński), Bartłomiej Matyja (Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu), Bartosz Gacia (Orkiestra Dęta w Zatorze, powiat oświęcimski), Maciej Menet (Miejska Górnicza Orkiestra Dęta w Krośnie), Jan Jamrozowicz (Orkiestra Dęta w Piwnicznej), Tomasz Nowak (Orkiestra Dęta w Słupi Jędrzejowskiej, powiat jędrzejowski), Bartłomiej Robak (Orkiestra Dęta w Krasocinie, powiat włoszczowski), Janusz Jendrocha (Orkiestra Dęta w Tokarni, powiat myślenicki), Mateusz Kawula (Orkiestra Dęta „Wieniawa” w Raciborowicach, powiat krakowski), Piotr Kucharzyk Orkiestra Dęta w Rzepienniku Strzyżewskim), Kazimierz Rosiek (Orkiestra Dęta w Tęgoborzu, powiat nowosądecki), Maciej Korbut (Orkiestra Kolejowa w Krakowie).

Wykładowcami Studium byli wybitni dyrygenci orkiestr wojskowych, wykładowcy wyższych uczelni oraz nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu: Olga Bolanowska (wykładany przedmiot: zasady muzyki i formy muzyczne), Maria Biel (kształcenie słuchu), Ewa Leśniak (historia muzyki z literaturą muzyczną i instrumentoznawstwo), Leszek Łopalewski (instrumenty dęte drewniane), kpt. Stefan Żuk (instrumenty dęte blaszane, musztra paradna), Elżbieta Malczak i Barbara Milek (fortepian i akompaniament), płk Franciszek Suwała (harmonia z ćwiczeniami, kontrapunkt, podstawy instrumentacji z ćwiczeniami, dyrygowanie), płk Stanisław Latek (czytanie partytur, dyrygowanie, instrumentacja), płk Stanisław Strączek (metodyka pracy z orkiestrą), Bogusława Gaweł (psychologia i pedagogika), Renata Basta (wybrane elementy marketingu), Zygmunt Rogalski (wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą) i Sławomir Kmak (podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej).

Uroczystość uświetnił koncert solistów: Natalii Zabrzeskiej oraz Roberta Dymowskiego z towarzyszeniem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, którą poprowadzili wyróżniający się nowi mistrzowie batuty.