Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

EGZAMINY II EDYCJI STUDIUM Kapelmistrzowskiego

29 października 2009 - 125 zdjęć
W dniach 29 – 30 października 2009 r. 15 słuchaczy przystąpiło do egzaminów kończących II edycję Studium.
Egzamin końcowy składał się z następujących części:
  1. Teoretyczna – wiadomości o muzyce, kulturze i pracy instruktora,
  2. Praktyczna – próba, występ i musztra orkiestry oraz praca z instrumentacji.

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ:

Przewodniczący:
Antoni Malczak - muzyk, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.

Członkowie:
płk Stanisław Latek – muzyk, wykładowca kursu (dyrygowanie)
płk Franciszek Suwała – muzyk, wykładowca kursu (dyrygowanie)
mjr dr Stanisław Strączek – muzyk, wykładowca kursu ( metodyka pracy z orkiestrą)
kpt. Stefan Żuk – muzyk, wykładowca Kursu (musztra paradna orkiestr dętych)
Ewa Bagnicka-Leśniak – muzyk, wykładowca kursu ( historia muzyki i instrumentoznawstwo)

Sekretarz komisji:
Stanisław Migacz -muzyk (kierownik Kursu)