Portal etnoZAGRODA

W 2014 roku powstał nowatorski projekt pod nazwą etnoZAGRODA - interaktywna mapa regionów etnograficznych Małopolski. Portal umożliwia szybki i powszechny dostęp do wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury ludowej wszystkich regionów etnograficznych Województwa Małopolskiego.
Odwiedzający go użytkownicy mają możliwość zapoznania się m. in. z tradycyjnymi strojami, muzyką, tańcem jak i obrzędowością grup Górali, Lachów i Krakowiaków. Mogą zobaczyć góralskie parzenice, krakowskie magierki, po-słuchać lachowskich śtajerków, spiskich czardaszy, podumać przy pieśniach łemkowskich, podglądnąć jak tańczy się orawską tyrcipolkę, pogórzańskiego furtoka, zobaczyć kurną chatę czy wóz maziarski.

etnoZAGRODA służy nie tylko ogromnym zasobem informacji, ale również promuje bogactwo kultury regionu.

www.etnozagroda.pl