Dlaczego jesteśmy?

Podmiotem naszego zainteresowania jest kultura oparta na żywej relacji pomiędzy współczesnością a dziedzictwem przeszłości, kultura zrodzona z indywidualizmu regionalnego, poszanowania odrębności i tożsamości, a jednocześnie sprzyjająca integracji grup i narodów nowej cywilizacji europejskiej.
Naszą misję odzwierciedlają cztery główne kierunki działań:
  • ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Małopolski, województwa wyjątkowej różnorodności i bogactwa kulturowego,
  • inspiracja aktywnych form uczestnictwa w kulturze poprzez realizację przeglądów i konkursów na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, stwarzamy możliwość prezentacji i konfrontowania umiejętności grupom artystycznym i twórcom indywidualnym,
  • kształtowanie kompetencji kulturowej, w przystępnej a jednocześnie atrakcyjnej formie upowszechniamy sztukę profesjonalną, popularyzujemy sztukę współczesną oraz kulturową,
  • promocja dziedzictwa kulturowego Małopolski w kontekście kulturowym Karpat - poprzez realizację międzynarodowych projektów wspomagamy rozwój społeczno-gospodarczy regionów karpackich.