Scena SOKÓŁ

Teatr
Scena SOKÓŁ to nowa inicjatywa Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ  w Nowym Sączu. Jej powstanie i planowana regularna działalność jest nawiązaniem do tradycji utworzonego jeszcze w 1913 r. i na nowo zorganizowanego w 1918 roku przez Bolesława Barbackiego, Towarzystwa Dramatycznego. Scena SOKÓŁ ma być otwartą przestrzenią dla amatorskich zespołów teatralnych, umożliwiając miłośnikom teatru rozwój artystyczny i inicjonowanie nowego repertuaru.
Przedsięwzięcie obejmie systematyczne zajęcia warsztatowe oraz przygotowywanie, próby i realizację spektakli, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Planujemy prezentowanie na Scenie nie tylko teatralnych, ale także innych form amatorskiej twórczości artystycznej.

Scena SOKÓŁ 2023

Trzeci sezon działalności Sceny SOKÓŁ w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ.

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Teatr Spektakl / widowisko

Wielki człowiek do małych interesów

16 - 18 grudnia 2023

sala im. Lucjana Lipińskiego, MCK SOKÓŁ

Teatr Spektakl / widowisko

WIELKA ZAGADKA MISIA USZATKA

30 października 2023

MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu

Teatr Spektakl / widowisko

ŻABUSIA

25 września 2023, godz. 18:00

sala im. Lipińskiego, MCK SOKÓŁ