Scena SOKÓŁ

Teatr
Scena SOKÓŁ to nowa inicjatywa Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ  w Nowym Sączu. Jej powstanie i planowana regularna działalność jest nawiązaniem do tradycji utworzonego jeszcze w 1913 r. i na nowo zorganizowanego w 1918 roku przez Bolesława Barbackiego, Towarzystwa Dramatycznego. Scena SOKÓŁ ma być otwartą przestrzenią dla amatorskich zespołów teatralnych, umożliwiając miłośnikom teatru rozwój artystyczny i inicjonowanie nowego repertuaru.
Przedsięwzięcie obejmie systematyczne zajęcia warsztatowe oraz przygotowywanie, próby i realizację spektakli, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Planujemy prezentowanie na Scenie nie tylko teatralnych, ale także innych form amatorskiej twórczości artystycznej.

Scena SOKÓŁ 2024

Czwarty sezon działalności Sceny SOKÓŁ w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ.
Dowiedz się więcej

Scena SOKÓŁ 2023

Trzeci sezon działalności Sceny SOKÓŁ w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ.
Dowiedz się więcej

Scena SOKÓŁ 2022

Drugi sezon działalności Sceny SOKÓŁ w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ.
Dowiedz się więcej
Elementy ozdobne

Scena SOKÓŁ 2021

W 2021 roku w MCK SOKÓŁ zostaną zaprezentowane przedstawienia Teatru 13 i Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu. Będą to zarówno spektakle znajdujące się w stałym repertuarze jak i premierowe pokazy.
Dowiedz się więcej