Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

ZWYCZAJE KOLĘDNICZE U POGÓRZAN, cz. II – ATRYBUTY KOLĘDNICZE

Folklor Sztuka Warsztat

18 - 26 listopada 2021

Dom Kultury w Jastrzębi

Serdecznie zaprasza instruktorów, kierowników dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych grup kolędniczych oraz animatorów kultury ludowej na drugą część seminarium metodycznego pn. ZWYCZAJE KOLĘDNICZE U POGÓRZAN - ATRYBUTY KOLĘDNICZE.
W ramach spotkania odbędą się warsztaty rękodzielnicze obejmujące praktyczną naukę wykonywania poszczególnych elementów postaci kolędniczych poprzedzone wykładem historyczno – etnograficznym.

Wykład poprowadzi pani Urszula Gieroń, etnograf z Tarnowa, przy udziale twórcy, który zaznajomi uczestników z prawidłową techniką wykonawczą takich atrybutów kolędniczych jak Gwiazda, Turoń, Kobyłka. Na zajęcia należy przynieść ze sobą: nożyczki, ołówek, linijkę, młotek, kombinerki, fartuch ochronny.

Zajęcia warsztatowe odbędą się w dniach 18 i 19 oraz 25 i 26 listopada 2021 r. od godz. 15:00 do 18:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Jastrzębi (budynek jest dostosowany architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością ruchową).

Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu (telefoniczne lub mailem) do dnia 3 listopada 2021 r., a następnie przesłanie karty zgłoszenia nie później niż do 10 listopada 2021 r. na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – Biuro Organizacyjne w Tarnowie, Rynek 16, 33-100 Tarnów.

Opłatę akredytacyjną za cztery spotkania w wysokości 140,00 zł od osoby należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2021 r., wyłącznie na konto MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu – Bank PKO S.A oddział w Nowym Sączu, nr rachunku: 61 1240 4748 1111 0010 6015 1387 z dopiskiem – ATRYBUTY KOLĘDNICZE.

Ilość miejsc jest ograniczona.
Bliższych informacji udziela Beata ROMPAŁA -  koordynator seminarium.

Poniżej karta zgłoszenia do pobrania.
Organizator:
MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie

Współorganizator:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice

Gospodarz:
Dom Kultury w Jastrzębi

Kalendarium wydarzeń

wojownicy podczas ceremonii pogrzebowej w Tana Toraja
Prelekcja / wykład

Indonezja. Po drugiej stronie raju

17 listopada 2021, godz. 18:00

Galeria BWA JATKI

Kino Seans filmowy

Modigliani: portret odarty z legendy

18 listopada 2021, godz. 18:30

Kino SOKÓŁ