Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

VIII KONGRES KULTURY REGIONÓW

Folklor Prelekcja Warsztat

25 - 28 października 2022

Nowy Sącz

Kongres Kultury Regionów to wydarzenie poruszające tematy z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, stanowiące forum wymiany idei i pomysłów upowszechniających wiedzę o kulturze regionów. Tegoroczna edycja będzie kontynuacją rozpoczętego w 2021 roku cyklu „Żywioły dziedzictwa”.
W ramach Kongresu odbywają się wykłady, panele dyskusyjne oraz warsztaty z udziałem specjalistów z takich dziedzin jak np. folklorystyka, etnologia, muzykologia czy dziennikarstwo.

Organizatorem wydarzenia jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – instytucja województwa małopolskiego realizująca zadania z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

Zapraszamy do dowiedzenia strony wydarzenia: www.kultura-regionow.pl.

PATRONAT HONOROWY

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
prof. dr hab. Jacek Popiel - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ks. dr hab. Robert Tyrała - prof. UPJPII, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

ORGANIZATORZY

PATRONAT MEDIALNY

Kalendarium wydarzeń

Studium Kapelmistrzowskie Muzyka Warsztat

7. Studium Kapelmistrzowskie | Nabór

23 października 2022

Edukacja Spotkanie

Jak skutecznie walczyć ze smogiem?

4 listopada 2022, godz. 18:00 - 20:00

sala edukacyjna, MCK SOKÓŁ