Kongres Kultury Regionów

Edukacja Folklor
Każdy region ma swoją specyfikę – są to jakieś wyróżniające warunki, wydarzenia historyczne, pochodzenie etniczne zajmujących go grup itp. Ludzie zamieszkujący wspólny obszar wyróżniony przestrzennie lub historycznie tworzą własną kulturę, specyficzną względem kultur innych regionów. Kultura regionalna to szczególna specyfika.
Jest z jednej strony cechą wyróżniającą, a z drugiej podstawą dialogu. Jest fundamentem tożsamości oraz potencjałem, który można wzmacniać poprzez dokumentowanie, ochronę i edukację oraz wykorzystać jako atut promocyjny i gospodarczy regionu.
Istnienie kultur regionów jest obiektywnym faktem. Warto jednak zadać sobie pytanie, na ile uświadamiamy sobie ich znaczenie – historyczne i współczesne. Czy kultura regionów jest wartością jedynie dla wąskiej grupy specjalistów zajmujących się nią jako przedmiotem ochrony? Czy mieszkańców każdego regionu cechuje świadoma godność przynależności do osobnego, wyjątkowego kręgu kulturowego? Czy autorytety lokalne wykorzystują własną, specyficzną kulturę jako potencjał? Czy wysiłek i środki włożone w jej ochronę i upowszechnianie uważamy za ciążącą finansom dotację, czy może za dobrze rokującą inwestycję? Na ile potrafimy myśleć o kulturze regionów w innowacyjny sposób, widzieć jej fuzje z innymi dziedzinami życia społecznego?
Aby odpowiadać na te i inne ważne pytania Województwo Małopolskie inicjuje Kongres Kultury Regionów - forum wymiany idei i pomysłów, służące również upowszechnianiu wiedzy o kulturze regionów i jej nobilitacji jako dziedziny, która kształtuje człowieka i przesądza o tym, jak radzi on sobie we współczesności.

Kongres Kultury Regionów 2023

W dniach 17-20 października 2023 roku zapraszamy do Nowego Sącza na IX Kongres Kultury Regionów. Tegoroczna edycja stanowi kontynuację cyklu rozpoczętego w 2021 roku, zatytułowanego „Żywioły dziedzictwa”.
Mamy za sobą wodę – „Woda jest kobietą” i ogień – „W płomieniach”. Teraz przyszedł czas na powietrze. Postanowiliśmy znowu ująć je wielowymiarowo dlatego też hasłem tegorocznego Kongresu będzie TCHNIENIE.

Pewne cechy żywiołu powietrza intrygowały i fascynowały ludzkość od jej zarania. Powietrze wykorzystywano praktycznie jako jedną z sił napędzających młyny i inne urządzenia. Jego niewidzialność, a zarazem niezbędność oddechu czyniły go sferą boską, duchową. Jego potencjalna niszcząca siła owocowała licznymi rytuałami przebłagalnymi. Podczas Kongresu spróbujemy przedstawić liczne wątki kulturowe związane z żywiołem powietrza, ale nie tylko. Nadal potrzebujemy TCHNIENIA. Po niedawnym „morowym powietrzu”, o którym – butni cywilizacją – zdążyliśmy już zapomnieć i które uderzyło nas obuchem, pewnie bardziej niż kiedykolwiek... Żeby ożywić w sobie chęć działania, poczucie sensu pielęgnowania imponderabiliów, pobudzić kreatywność. Odetchnąć.

W programie wydarzenia tradycyjnie znajdą się panele tematyczne, wykłady i warsztaty. Nie zabraknie również nieformalnych spotkań i towarzyszących im dyskusji. Szczegółowe informacje pojawią się niebawem na stronie kultura-regionow.pl

Rejestracja na dziewiątą edycję Kongresu rozpocznie się początkiem października.

PATRONAT HONOROWY

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
prof. dr hab. Jacek Popiel – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ks. prof. dr hab. Robert Tyrała – Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Narodowy Instytut Dziedzictwa

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

Sponsor

Oficjalna woda mineralna IX Kongresu Kultury Regionów

PATRONAT MEDIALNY

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Folklor Sztuka Wernisaż

Natalia Rex. RĘKODZIEŁO. Wernisaż wystawy

19 października 2023, godz. 11:00

Galeria Sztuki SOKÓŁ w Nowym Sączu

Muzyka Koncert

Drzewo, dom i stół

18 października 2023, godz. 18:30

sala im. Lucjana Lipińskiego, MCK SOKÓŁ

Folklor Konferencja

IX KONGRES KULTURY REGIONÓW

17 - 20 października 2023

Nowy Sącz