Kongres Kultury Regionów

Edukacja Folklor
Każdy region ma swoją specyfikę – są to jakieś wyróżniające warunki, wydarzenia historyczne, pochodzenie etniczne zajmujących go grup itp. Ludzie zamieszkujący wspólny obszar wyróżniony przestrzennie lub historycznie tworzą własną kulturę, specyficzną względem kultur innych regionów. Kultura regionalna to szczególna specyfika.
Jest z jednej strony cechą wyróżniającą, a z drugiej podstawą dialogu. Jest fundamentem tożsamości oraz potencjałem, który można wzmacniać poprzez dokumentowanie, ochronę i edukację oraz wykorzystać jako atut promocyjny i gospodarczy regionu.
Istnienie kultur regionów jest obiektywnym faktem. Warto jednak zadać sobie pytanie, na ile uświadamiamy sobie ich znaczenie – historyczne i współczesne. Czy kultura regionów jest wartością jedynie dla wąskiej grupy specjalistów zajmujących się nią jako przedmiotem ochrony? Czy mieszkańców każdego regionu cechuje świadoma godność przynależności do osobnego, wyjątkowego kręgu kulturowego? Czy autorytety lokalne wykorzystują własną, specyficzną kulturę jako potencjał? Czy wysiłek i środki włożone w jej ochronę i upowszechnianie uważamy za ciążącą finansom dotację, czy może za dobrze rokującą inwestycję? Na ile potrafimy myśleć o kulturze regionów w innowacyjny sposób, widzieć jej fuzje z innymi dziedzinami życia społecznego?
Aby odpowiadać na te i inne ważne pytania Województwo Małopolskie inicjuje Kongres Kultury Regionów - forum wymiany idei i pomysłów, służące również upowszechnianiu wiedzy o kulturze regionów i jej nobilitacji jako dziedziny, która kształtuje człowieka i przesądza o tym, jak radzi on sobie we współczesności.

Kongres Kultury Regionów 2022

Zbliża się jedno z najważniejszych wydarzeń poruszających tematy z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – Kongresu Kultury Regionów! W tym roku spotkamy się w Nowym Sączu w dniach 25-28 października 2022 roku.
Organizowany od 2015 roku przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu KONGRES KULTURY REGIONÓW jest wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym, inspirującym spotkaniem teoretyków i praktyków z różnych dziedzin kultury i nauki, ludzi samorządu i autorytetów lokalnych. Rokrocznie porusza się tutaj tematy związane z niematerialnym dziedzictwem kulturowym.

Tegoroczna edycja Kongresu będzie kontynuacją rozpoczętego w zeszłym roku cyklu „Żywioły Dziedzictwa” i przebiegnie pod egidą męskości wyrażonej w myśli przewodniej W PŁOMIENIACH. 

Wśród gości VIII KKR znajdą się m.in.: Joanna Krauze de Lendorff – reżyserka i scenarzystka, wiceprzewodnicząca Gildii Reżyserów Polskich, prof. dr hab. Józef Kąś – językoznawca, dialektolog, autor 12-tomowego „Ilustrowanego leksykonu gwary i kultury podhalańskiej”, dr hab. Iwona Rzepnikowska – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ks. prof. nadzw. Michał Drożdż – prof. UPJPII, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dr Katarzyna Ceklarz – etnolog, socjolog, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, dr Mirosław Kuklik – regionalista, b. dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej, członek stowarzyszenia Res Carpathia oraz Monika Gubała – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Patronat honorowy nad VIII KONGRES KULTURY REGIONÓW objęli: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, prof. dr hab. Jacek Popiel – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz ks. dr hab. Robert Tyrała – prof. UPJPII, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Szczegółowy program wydarzenia znaleźć można na stronie kultura-regionow.pl

Rejestracja rozpocznie się 10 października o godz. 12:00 poprzez formularz dostępny na stronie wydarzenia.

PATRONAT HONOROWY

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
prof. dr hab. Jacek Popiel - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ks. dr hab. Robert Tyrała - prof. UPJPII, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

ORGANIZATOR

Współorganizator

Partnerzy

Sponsorzy

PATRONAT MEDIALNY

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Folklor Wernisaż

WYSTAWA IKON WSPÓŁCZEŚNIE MALOWANYCH „IKONA – EPIFANIA PIĘKNA” - wernisaż

26 października 2022, godz. 11:00

Galeria Sztuki SOKÓŁ

Folklor Wernisaż

WYSTAWA REKONSTRUKCJI STARYCH RĘKAWIC FURMAŃSKICH - wernisaż

26 października 2022, godz. 11:00

Galeria Sztuki SOKÓŁ

Folklor Prelekcja Warsztat

VIII KONGRES KULTURY REGIONÓW

25 - 28 października 2022

Nowy Sącz