Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

VI Powiatowy Przegląd Folkloru Sądecczyzny 2020 ONLINE

Folklor Muzyka Taniec Konkurs

15 września 2020

online

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 21 sierpnia 2020 r.
Powiatowy Przegląd Folkloru Sądecczyzny to konkursowa możliwość prezentacji tradycyjnego tańca, muzyki i stroju ludowego przez zespoły i grupy regionalne z ich równoczesną oceną oraz nagrodzeniem finansowym.
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne MICHALCZOWA oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ jako współorganizatorzy wraz z instytucjami patronującymi i wspierającymi, informuje zespoły i grupy regionalne, działające na terenie powiatu nowosądeckiego, o możliwości wzięcia udziału w „VI Powiatowym Przeglądzie Folkloru Sądecczyzny”, który ze względu na sytuację epidemiologiczną w br. odbędzie się w formie online, poprzez zamieszczenie przez uczestników na wskazanej platformie internetowej filmów w formacie MP4 lub AVI obrazujących ich dorobek w tym zakresie.

Zainteresowane udziałem w konkursach tradycyjnego tańca, muzyki i stroju ludowego zespoły i grupy regionalne prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ppfs.michalczowa@onet.pl.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni o udziale w konkursie.

Patronat honorowy nad IV Powiatowym Przeglądem Folkloru Sądecczyzny objęli: Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski, Dyrektor MCK SOKÓŁ Andrzej Zarych, Wójt Gminy Łososina Dolna Andrzej Romanek.

Powiatowy Przegląd Folkloru Sądecczyzny finansowo wspierany jest przez: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Gminę Łososina Dolna i Stowarzyszenie MICHALCZOWA.

Kalendarium wydarzeń

Edukacja Folklor Muzyka Sztuka Koncert Konferencja Wystawa

Europejskie Dni Dziedzictwa 2020: Wszystkie drogi prowadzą nad Jezioro Rożnowskie

13 września 2020

Heron Live Hotel

trzy książki leżą na stole a na nich położona gałązka z liśćmi
Edukacja Literatura Warsztat

AKADEMIA SŁOWA | zgłoszenia do edycji 2020/2021

23 września - 5 października 2020

MCK SOKÓŁ