Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

AKADEMIA SŁOWA | zgłoszenia do edycji 2020/2021

Edukacja Literatura Warsztat

23 września - 5 października 2020

MCK SOKÓŁ

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 5 października 2020 r.
Pierwsze zajęcia odbędą się 8 października 2020 r.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu serdecznie zaprasza młodzież do udziału w kolejnej edycji cyklu zajęć warsztatowych z zakresu recytacji pn. AKADEMIA SŁOWA, które realizowane będą w okresie październik 2020 - marzec 2021. W sumie 6 spotkań raz w miesiącu.
Dla kogo?
Oferta skierowana jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych - zarówno dla początkujących, jak i tych, którzy już korzystali z tej formy kształcenia. Dla wszystkich, którym bliskie jest SŁOWO i chcą poznawać jego żywą formę. Dla osób biorących udział w konkursach recytatorskich, przeglądach teatralnych lub tych, którzy szukają recepty na autoprezentację i wystąpienia publiczne. Dla chcących ćwiczyć swój głos, ale również ciało i umysł. Dla wszystkich, którzy dbają o rozwój swoich pasji i zainteresowań.

Dlaczego?
Ta realizowana od 1992 roku prestiżowa forma szkolenia, posiada na swoim koncie nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu Bliżej Teatru „za wybitne osiągnięcia w dziele edukacji teatralnej”. Program warsztatów przygotowany został w oparciu o kryteria oceny wystąpień scenicznych a prowadzenie poszczególnych zajęć powierzone zostało wybitnym specjalistom - aktorom, reżyserom, wykładowcom akademickim (AST, AM w Krakowie). Osobom, którym często przypada rola jurora konkursów recytatorskich lub przeglądów teatralnych.

W jakiej formie?
Kurs obejmuje cykl 6 spotkań raz w miesiącu w godz. 10.00-14.00 (w sumie 24 godziny zegarowe) w wyposażonej w scenę, kameralnej sali im. R. Sichrawy MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu. Każde spotkanie przeprowadzone zostanie w formie ćwiczeń, służących kształceniu kultury mowy, poszukiwaniu wartościowego repertuaru, interpretacji utworów oraz umiejętnej formie ich przekazu.

Jak wziąć udział?
Chętnych do udziału w zajęciach prosimy o dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia:
pocztą na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
lub faxem na nr: 18 44 82 611
lub e-mailem na adres: e.giza@mcksokol.pl
lub przynieść osobiście do MCK SOKÓŁ: pokój 227 lub 228

w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2020 r.

do pobrania

Karta zgłoszenia (w dwóch wersjach do wyboru) i szczegółowy program warsztatów do pobrania poniżej.
Liczba miejsc jest ograniczona! Uczestnictwo w AKADEMII SŁOWA zostanie potwierdzone telefonicznie lub e-mailowo. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatów lub zmiany terminu naboru.

W sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego, zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu zajęć, a także przeprowadzenia ich w formie on-line.

Wpisowe za udział w całości cyklu wynosi 90,00 zł - płatne gotówką w kasie MCK SOKÓŁ w dniu pierwszych zajęć - 8.10.2020, bądź przelewem na wskazany przez MCK SOKÓŁ rachunek bankowy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W razie rezygnacji z udziału w zajęciach MCK SOKÓŁ nie zwraca kwoty stanowiącej wpisowe.

Uczestnicy Akademii otrzymają zaświadczenie o udziale w zajęciach.

Szczegółowych informacji udziela Edyta Giza: tel. 18 44 82 641, e-mail: e.giza@mcksokol.pl

Kalendarium wydarzeń

Folklor Muzyka Taniec Konkurs

VI Powiatowy Przegląd Folkloru Sądecczyzny 2020 ONLINE

15 września 2020

online

Teatr Spektakl / widowisko

Miłość

23 września 2020, godz. 19:00

MCK SOKÓŁ