Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Terenowe Warsztaty Metodyczne 2022 | ZGŁOSZENIA

Edukacja Muzyka Warsztat

25 września 2022

niedziela

Małopolska

Wstęp: bezpłatne
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza MAŁOPOLSKIE ORKIESTRY DĘTE do zgłaszania chęci udziału w TERENOWYCH WARSZTATACH METODYCZNYCH, które przeprowadzone zostaną w siedzibach wybranych orkiestr w okresie październik – listopad 2022 roku.

Celem spotkań jest praktyka metod pracy muzycznej z zespołem instrumentalnym. Wraz z zaproszonymi specjalistami, muzycy oraz kapelmistrzowie ćwiczyć będą aspekty dydaktyczne, organizację i przebieg próby, pracę nad brzmieniem, poziomem zespołu, nad możliwościami i znaczeniem prezentacji publicznych.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza online dostępnego poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 25 września br.

W formularzu zgłoszeniowym należy uzasadnić w krótkim opisie dlaczego to właśnie w tej orkiestrze powinien zostać przeprowadzony warsztat metodyczny.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, do 4 października br., organizator wybierze te orkiestry, w których zorganizowane zostaną spotkania warsztatowe. Orkiestry dobrane zostaną pod względem różnego stopnia zaawansowania i specyfiki działalności, brany będzie pod uwagę również zakres terytorialny - skąd orkiestry pochodzą. Następnie z każdym zespołem indywidualnie ustalony zostanie termin oraz osoba prowadząca spotkanie. Dobór prowadzącego warsztaty zostanie dostosowany do stopnia zaawansowania orkiestry, zarówno muzycznego, jak i brzmieniowego.

W poszczególnych warsztatach - na zasadzie wolnych słuchaczy - będą mogli wziąć również udział kapelmistrzowie, muzycy innych zespołów. Sposób zgłaszania się na poszczególne spotkania zostanie ogłoszony i podany do wiadomości po szczegółowych ustaleniach z wybranymi do udziału w projekcie orkiestrami.

Warsztaty są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z czym udział w warsztatach jest bezpłatny.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu warsztatów w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzenia lub okoliczności zewnętrznych o charakterze wyjątkowym lub nieprzewidywalnym, uniemożliwiające realizację warsztatów w całości lub w części.

Szczegółowych informacji dotyczących warsztatów udziela Arleta Kmiecik, tel. 18 448 26 49, e-mail: a.kmiecik@mcksokol.pl.

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy Spotkanie / dyskusja

Droga Krzyżowa Janosa Esterhazyego

24 września 2022, godz. 16:00

Kino SOKÓŁ

rysunki przedstawiające trąbki i flety
Muzyka Festiwal Koncert

My, Małopolanie 2022

25 września 2022, godz. 16:00

sala im. Lucjana Lipińskiego, MCK SOKÓŁ