Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

TAŃCE SPISKIE

Edukacja Folklor Taniec Warsztat

13 - 14 września 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z/s w Niedzicy

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia telefoniczne do 9 sierpnia 2019 r. pod numerami: 18/2629484, 603089332.
Liczba miejsc ograniczona.
Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z/s w Niedzicy oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ  w Nowym Sączu informują o przygotowaniach do realizacji zajęć warsztatowych z zakresu udoskonalania technik tanecznych tańców spiskich.
Warsztaty przeznaczone są dla instruktorów i kierowników zespołów działających na polskim Spiszu, a także innych sympatyków folkloru taneczno - muzycznego tego regionu. Spotkania mają na celu wzbogacenie wiedzy na temat historii starodawnych tańców spiskich oraz uzupełnienie praktycznego zaplecza kompetencji tanecznych. Mogą też być inspiracją dla kierowników i instruktorów zespołów działających poza regionem Spisza.

Warsztaty prowadzić będą:
  • Michalina Wojtas - choreograf, ekspert polskiej sekcji CIOFF, badacz i znawca folkloru tanecznego Małopolski,
  • Marek Harbaczewski – asystent choreografa, główny specjalista d.s. tańca ludowego MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy w terminie 13-14 września oraz 20-21 września /piątek: godz. 16.00-20.00, sobota: 9.00-12.00 i 13.00-18.00/.

Łączna liczba godzin 24.

Akredytacja

Opłata za udział w warsztatach wynosi 100 zł od osoby (koszty dydaktyczne oraz gorący posiłek). Organizatorzy nie zapewniają noclegów, ale osobom zainteresowanym mogą pomóc w ich znalezieniu.

Płatność na konto:

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy
ul. 3 Maja 16, 34-441 Niedzica
nr konta: 19 88120005 0010 0104 0208 0001
z dopiskiem: WARSZTATY TAŃCA SPISKIEGO.

W przypadku instruktorów zespołów regionalnych z terenu gminy Łapsze Niżne akredytację pokrywa Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych.

Kalendarium wydarzeń

Akademia Słowa 2019/2020
Edukacja Warsztat

AKADEMIA SŁOWA - zgłoszenia do edycji 2019/2020

10 września - 4 października 2019

MCK SOKÓŁ

Kino Sztuka Seans filmowy Wystawa

Młody Picasso

19 września 2019, godz. 18:30

Kino SOKÓŁ