Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

AKADEMIA SŁOWA - zgłoszenia do edycji 2019/2020

Edukacja Warsztat

10 września - 4 października 2019

MCK SOKÓŁ

Dodatkowe informacje:
Pierwsze zajęcia odbędą się 11 października 2019 r.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu serdecznie zaprasza młodzież do udziału w kolejnej edycji cyklu zajęć warsztatowych z zakresu recytacji pn. AKADEMIA SŁOWA, które realizowane będą w okresie październik 2019 - marzec 2020. W sumie 6 spotkań raz w miesiącu.
Dla kogo?
Oferta skierowana jest do młodzieży szkół: ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych - zarówno dla początkujących, jak i tych, którzy już korzystali z tej formy kształcenia. Dla wszystkich, którym bliskie jest SŁOWO i chcą poznawać jego żywą formę. Dla osób biorących udział w konkursach recytatorskich, przeglądach teatralnych lub tych, którzy szukają recepty na autoprezentację i wystąpienia publiczne. Dla chcących ćwiczyć swój głos, ale również ciało i umysł. Dla wszystkich, którzy dbają o rozwój swoich pasji i zainteresowań.


Dlaczego?
Ta realizowana od 1992 roku prestiżowa forma szkolenia, posiada na swoim koncie nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu Bliżej Teatru „za wybitne osiągnięcia w dziele edukacji teatralnej”. Program warsztatów przygotowany został w oparciu o kryteria oceny wystąpień scenicznych a prowadzenie poszczególnych zajęć powierzone zostało wybitnym specjalistom - aktorom, reżyserom, wykładowcom akademickim (AST, AM w Krakowie). Osobom, którym często przypada rola jurora konkursów recytatorskich lub przeglądów teatralnych.

W jakiej formie?
Kurs obejmuje cykl 6 spotkań raz w miesiącu w godz. 10.00-14.00 (w sumie 24 godziny zegarowe) w wyposażonej w scenę, kameralnej sali im. R. Sichrawy MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu. Każde spotkanie przeprowadzone zostanie w formie ćwiczeń, służących kształceniu kultury mowy, poszukiwaniu wartościowego repertuaru, interpretacji utworów oraz umiejętnej formie ich przekazu. 

Jak wziąć udział?
Chętnych do udziału w zajęciach prosimy o dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia:

  • pocztą na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
  • lub faxem na nr: 18 44 82 611
  • lub e-mailem na adres: e.giza@mcksokol.pl
  • lub przynieść osobiście do MCK SOKÓŁ: pokój 227 lub 228
w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2019 r.

Do pobrania

Karty zgłoszenia oraz program do pobrania w dwóch wersjach do wyboru.
Liczba miejsc jest ograniczona!
Uczestnictwo w AKADEMII SŁOWA zostanie potwierdzone telefonicznie lub e-mailowo. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatów lub zmiany terminu naboru.

Wpisowe za udział w całości cyklu wynosi 90,00 zł - płatne gotówką w kasie MCK SOKÓŁ w dniu pierwszych zajęć - 11.10.2019, bądź przelewem na wskazany przez MCK SOKÓŁ rachunek bankowy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W razie rezygnacji z udziału w zajęciach MCK SOKÓŁ nie zwraca kwoty stanowiącej wpisowe.

Uczestnicy Akademii otrzymają zaświadczenie o udziale w zajęciach.

Szczegółowych informacji udziela Edyta Giza: tel. 18 44 82 641, e-mail: e.giza@mcksokol.pl

Kalendarium wydarzeń

artyści w strojach na scenie
Literatura

NARODOWE CZYTANIE – NOWELE POLSKIE

7 września 2019, godz. 17:00

Dziedziniec MCK SOKÓŁ

"NaStroje Małopolski", fot. Piotr Droździk
Edukacja Folklor Taniec Warsztat

TAŃCE SPISKIE

13 - 14 września 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z/s w Niedzicy