Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Placemaking. O tworzeniu dobrej przestrzeni z jej użytkownikami i użytkowniczkami

Edukacja Spotkanie

17 października 2022, godz. 18:00 - 20:00

sala im. R. Sichrawy, MCK SOKÓŁ

Bilety: wstęp wolny
Dodatkowe informacje:
Spotkanie z tłumaczeniem na PJM będzie dostępne on-line na kanale YouTube MCK SOKÓŁ.
Spotkanie z Martą Piechocką-Nowakowską dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, instytucji kultury, bibliotekarzy, administracji publicznej, edukatorów, aktywistów inicjujących działania w lokalnych społecznościach.
Jak tworzyć przyjazne przestrzenie wspólne odpowiadające na potrzeby użytkowników i użytkowniczek. Odpowiedzią jest placemaking, czyli wieloaspektowe podejście do planowania, projektowania i zarządzania przestrzenią publiczną przy współudziale lokalnej społeczności. Dowiemy się w jaki sposób za jego pomocą możemy tworzyć miejsca bardziej zielone, tętniące życiem i integrujące mieszkańców i mieszkanki oraz jak placemaking może stać się narzędziem edukacji, służącym podnoszeniu świadomość na temat zrównoważonego rozwoju, w tym zmian klimatu i ekologii. Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, instytucji kultury, w tym bibliotek, administracji publicznej, edukatorów, aktywistów inicjujących działania w lokalnych społecznościach.

Marta Piechocka-Nowakowska

fot. Michał Nowakowski
Socjolożka kultury działająca na pograniczu designu, ekologii i kultury cyfrowej. Jej zainteresowania koncentrują się, m.in. na zagadnieniach dotyczących wpływu projektowania przestrzeni miejskiej na kształtowanie relacji społecznych, budowaniu odporności społeczności lokalnych na zmiany klimatu, społecznych kontekstach designu oraz wpływie technologii na działania społecznie użyteczne. Menadżerka Projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Ekspertka ds. adaptacji miast do zmian klimatu w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu (2020-2021). W latach 2013-2020 współpracowała z Instytutem Adama Mickiewicza, dla którego współtworzyła strategię popularyzacji polskiego designu za granicą i odpowiadała za rozwój projektów międzynarodowych związanych m.in. z projektowaniem przestrzeni miejskiej. Zrealizowała szereg projektów we współpracy z prestiżowymi instytucjami i uczelniami, m.in. Museum la Triennale di Milano, Istanbul Design Biennale, London Design Biennale, Pratt Institute w Nowym Jorku, HDK Academy of Design and Crafts w Goteborgu, Inno Design Tech Expo w Hongkongu.

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy Warsztat

KINOSZKOŁA 2022/2023 | ZGŁOSZENIA

17 października 2022 - 12 czerwca 2023

Kino SOKÓŁ

Muzyka Koncert

Muzyczne Podróże po Europie!

21 października 2022, godz. 18:00

sala im. Lucjana Lipińskiego MCK SOKÓŁ