Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „MAGIA LOTU”

Edukacja Sztuka Konkurs

1 czerwca - 29 września 2023

online

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym MAGIA LOTU, który organizowany jest z okazji obchodzonego 1 czerwca – Międzynarodowego Dnia Dziecka. Jeśli Jesteście kreatywni i pasjonujecie się lotnictwem, to jest Konkurs dla Was!
Pomysłodawcą wydarzenia jest Stanisław Szarek – plastyk, pedagog, Kawaler Orderu Uśmiechu.

Konkurs adresowany jest do rodzin (dzieci z rodzeństwem, rodzicami lub dziadkami) oraz grup szkolnych i podwórkowych (maksymalnie 5-osobowych), które wraz z członkami rodzin (rodzeństwem, rodzicami lub dziadkami) wykonają pracę plastyczną o tematyce lotniczej.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem jest scena związana z lataniem, lotnictwem, samolotami oraz marzeniami o lataniu.

Poprzez scenę rozumie się plastyczne przedstawienie tematu związanego z lataniem wraz z tłem/otoczeniem. Cała powierzchnia pracy powinna być wypełniona treścią. Praca może zostać wykonana dowolną techniką płaską (nie przestrzenną), np.: kredki, farby, pisaki, pastele, itp. Praca ma być wykonana na papierze, brystolu, kartonie, kartonie kolorowym, tekturze. Minimalny format pracy to B2 (500x700 mm, pion lub poziom). Każdy z uczestników (rodzina) może złożyć maksymalnie jedną pracę.
Celem konkursu jest:
  • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne,
  • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
  • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
  • rozbudzenie kreatywności i wiary we własne możliwości,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza dostępnego poniżej oraz wykonanie i przesłanie pracy na adres Organizatora: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, do 29 września br.

Oceny prac dokona Jury konkursowe pod przewodnictwem artysty Stanisława Szarka.

Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca w dwóch kategoriach:
  • praca rodzinna,
  • praca grupowa.

Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz vouchery na zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nagrodą główną w obu kategoriach jest lot widokowy nad Sądecczyzną. Fundatorem nagród głównych jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy współpracy Aeroklubu Podhalańskiego im. Leopolda Kwiatkowskiego. Wszystkie nadesłane prace zostaną nagrodzone dyplomem.

Wyniki Konkursu oraz fotografie prac laureatów opublikowane zostaną po 6 października br. na stronach internetowych Organizatorów Konkursu. Wręczenie nagród nastąpi 20 października w sali im. Romana Sichrawy w MCK SOKÓŁ. Rozdanie nagród poprzedzą warsztaty modelarskie o godz. 10:00, na które zostaną zaproszeni Laureaci Konkursu. 

UWAGA! 9 września o godz. 10:00 odbędą się dodatkowe warsztaty modelarskie, na które zapraszamy uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego MAGIA LOTU, którzy zgłosili się do Konkursu przed upływem pierwotnego terminu zgłoszeń, tj. przed 26 sierpnia 2023 roku. 

DO POBRANIA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem wydarzenia.

PATRONAT HONOROWY

Patryk Wicher - Poseł na Sejm RP
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Sponsor

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

„Czasem słodko, czasem gorzko” - przegląd kina słowackiego

31 maja - 1 czerwca 2023

sala im. Z. Rysiówny, MCK SOKÓŁ

Kino Seans filmowy

Dzień Dziecka w Kinie SOKÓŁ 2023

1 - 2 czerwca 2023

Kino SOKÓŁ