Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

ODWOŁANE | 31. Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związany z okresem Wielkanocy

22 - 27 marca 2021

Muzeum Etnograficzne w Tarnowie

31. edycja Regionalnego Konkursu na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy, która w obecnym roku, w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2, odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 22-27 marca 2021 r. w salach wystawienniczych Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, ul. Krakowska 10.
Konkurs ma na celu kultywowanie, podtrzymywanie i dokumentowanie ludowej tradycji zdobnictwa pisanek oraz upowszechnianie plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych oraz instytucje kultury i oświaty z powiatów: dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego (grodzkiego i ziemskiego), nowosądeckiego, limanowskiego, którzy po dzień dzisiejszy podtrzymują i kultywują tradycje pisankarskie oraz wytwarzają wielkanocną plastykę obrzędową.

Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych w kategoriach:
  • pisanka tradycyjna,
  • pisanka współczesna,
  • plastyka obrzędowa,
  • stoisko wielkanocne.

Zgłoszenia

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie wyłącznie tradycyjną pocztą do dnia 15 marca 2021 r. do godz. 15:00 czytelnie i dokładnie wypełnionych stosownych kart zgłoszeń na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie
Rynek 16, 33-100 Tarnów
z dopiskiem: PISANKA

Kalendarium wydarzeń

Grupa mężczyzn siedzi obok siebie na krzesłach. Grają na instrumentach dętych
Muzyka Festiwal Koncert Konkurs Przegląd

43. ECHO TROMBITY | KWALIFIKACJE

22 marca - 23 maja 2021

Małopolska

Sawanna. Na drzewie leży lampart, a w oddali stoją obok siebie dwie żyrafy
Kino Seans filmowy

Akademia Przedszkolaka Filminek

23 marca - 13 maja 2021

Kino SOKÓŁ/online