Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

43. ECHO TROMBITY | KWALIFIKACJE

Muzyka Festiwal Koncert Konkurs Przegląd

22 marca - 23 maja 2021

Małopolska

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu serdecznie zaprasza orkiestry dęte do udziału w kolejnej edycji Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY 2021.
Festiwal ECHO TROMBITY jest dorocznym spotkaniem konkursowym najlepszych orkiestr dętych województwa małopolskiego. Jest jedną z najbardziej prestiżowych i największych cyklicznych imprez amatorskiego ruchu muzycznego. Głównym celem Festiwalu jest promocja i podniesie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych poprzez umożliwienie im prezentacji aktualnych osiągnięć, stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie do poszukiwań repertuarowych.

Tegoroczna edycja 43. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY realizowana jest w formule konkursu oraz przeglądu i obejmuje: kwalifikacje do Finału na podstawie nagrań audiowizualnych, prezentację zakwalifikowanych orkiestr na scenie plenerowej w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, ocenę Komisji Artystycznej, koncert laureatów.

Warunkiem udziału w 43. edycji Festiwalu ECHO TROMBITY jest dostarczenie do MCK SOKÓŁ do dnia 23 maja 2021 r.:
  • materiału filmowego zawierającego 3 utwory - zgodnego z regulaminem,
  • prawidłowo uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.

Zgłoszone orkiestry zostaną ocenione przez komisję artystyczną powołaną przez organizatora, która zakwalifikuje najlepsze prezentacje do udziału w 43. Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w dniach 23-25 czerwca 2021 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

O zakwalifikowaniu do spotkania finałowego orkiestry zostaną poinformowane najpóźniej do dnia 31 maja 2021 r.

Każda prezentująca się na spotkaniu finałowym orkiestra będzie oceniana przez Komisję Artystyczną, która przyzna: Grand Prix, miejsca oraz nagrody i wyróżnienia specjalne w następujących kategoriach:
  • orkiestry OSP
  • orkiestry parafialne
  • orkiestry działające przy ośrodkach kultury i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych oraz orkiestry zakładowe
  • Big bandy i orkiestry rozrywkowe.

Zwieńczeniem Festiwalu będzie zorganizowany 25 września 2021 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu galowy koncert laureatów połączony z uroczystym wręczeniem nagród.

Przebieg tegorocznej edycji Festiwalu ECHO TROMBITY odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii koronawirusa SARS CoV-2. W związku z tym zastrzegamy prawo modyfikacji założeń regulaminowych i warunków realizacji Festiwalu - zwłaszcza w przypadku konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych odgórnych obostrzeń i zakazów. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wydarzenia w wersji stacjonarnej na żywo - zastrzegamy możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia Festiwalu i rozdysponowania nagród na podstawie nagrań nadesłanych na etapie kwalifikacji.

Do pobrania

Poniżej do pobrania regulamin oraz karta zgłoszenia (w dwóch wersjach - do wyboru).

DOFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY
Wartość dofinansowania: 73 000 zł, całkowita wartość zadania: 158 000 zł

Krótki opis zadania: Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym od 1977 roku, służącym edukacji muzycznej oraz promocji amatorskiego ruchu artystycznego. Wydarzenie obejmuje koncerty, prezentacje zespołów muzycznych i grup mażoretkowych oraz liczne działania towarzyszące: warsztaty, konkursy, akcje animacyjne - skierowane również do publiczności.