Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Metodyczne Warsztaty Kapelmistrzowskie | Zgłoszenia

Edukacja Muzyka Warsztat

22 września - 15 października 2021

Siedziba wybranych orkiestr

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza małopolskie orkiestry dęte do zgłaszania chęci udziału w METODYCZNYCH WARSZTATACH KAPELMISTRZOWSKICH, które przeprowadzone zostaną w siedzibach wybranych orkiestr w okresie październik – listopad br.

Tym razem to my przyjedziemy do Was!

Celem spotkań jest praktyka metod pracy muzycznej z zespołem instrumentalnym. Wraz z zaproszonymi specjalistami, muzycy oraz kapelmistrzowie ćwiczyć będą aspekty dydaktyczne, organizację i przebieg próby, pracę nad brzmieniem, poziomem zespołu, nad możliwościami i znaczeniem prezentacji publicznych.

Co musi zrobić orkiestra / kapelmistrz?

Wypełnić załączoną ankietę z deklaracją chęci udziału w spotkaniu i uzasadnić w krótkim opisie dlaczego
to właśnie w tej orkiestrze powinien zostać przeprowadzony warsztat metodyczny, a następnie przesłać dokument na adres a.kmiecik@mcksokol.pl do dnia 15 października br.

Co zrobi organizator?

Spośród nadesłanych ankiet, do dnia 22 października br., wybierze te orkiestry, w których zorganizowane zostaną spotkania warsztatowe. Orkiestry dobrane zostaną pod względem różnego stopnia zaawansowania
i specyfiki działalności, brany będzie pod uwagę również zakres terytorialny - skąd orkiestry pochodzą. Następnie z każdym zespołem indywidualnie ustalony zostanie termin oraz osoba prowadząca spotkanie. Dobór prowadzącego warsztaty zostanie dostosowany do stopnia zaawansowania orkiestry, zarówno muzycznego, jak i brzmieniowego.

W poszczególnych warsztatach - na zasadzie wolnych słuchaczy - będą mogli wziąć również udział kapelmistrzowie, muzycy innych zespołów. Sposób zgłaszania się na poszczególne spotkania zostanie ogłoszony i podany do wiadomości po szczegółowych ustaleniach z wybranymi do udziału w projekcie orkiestrami.

Warsztaty są dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w związku z czym udział w warsztatach jest bezpłatny.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów, jak również zmiany w programie - w szczególności w przypadku konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych odgórnych obostrzeń i zakazów.

Szczegółowych informacji dotyczących warsztatów udziela Arleta Kmiecik, tel. 18 448 26 49, e-mail: a.kmiecik@mcksokol.pl.

Serdecznie zapraszamy!

DOFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY
Wartość dofinansowania: 73 000 zł, całkowita wartość zadania: 158 000 zł
Krótki opis zadania: Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym od 1977 roku, służącym edukacji muzycznej oraz promocji amatorskiego ruchu artystycznego. Wydarzenie obejmuje koncerty, prezentacje zespołów muzycznych i grup mażoretkowych oraz liczne działania towarzyszące: warsztaty, konkursy, akcje animacyjne - skierowane również do publiczności.

Kalendarium wydarzeń

Grupa młodych osób z transparentami idąca przez miasto
Kino Prelekcja Seans filmowy

Jestem Greta

21 września 2021, godz. 18:00

Kino SOKÓŁ

Kino Prelekcja Seans filmowy

A-HA

22 września 2021, godz. 17:15

Kino SOKÓŁ