Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

LALKOWY TEATR WYOBRAŹNI

Teatr Warsztat

23 października 2021

MCK SOKÓŁ, Gminne Centrum Kultury w Żabnie

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 18 października.
Wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Żabnie zapraszamy instruktorów, nauczycieli, pedagogów do udziału w cyklu wyjątkowych spotkań warsztatowych pn. LALKOWY TEATR WYOBRAŹNI, w trakcie których odkrywać będziemy tajemnice teatru lalek od podstawowych klasycznych technik lalkowych do animacji przedmiotu. Poznamy konstrukcje lalek teatralnych oraz ich możliwości ruchowe budując etiudy sceniczne.
Spotkania będą realizowane w okresie październik-grudzień w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (3 spotkania) oraz w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie (3 spotkania). Szczegółowy program i terminarz zajęć do pobrania poniżej.
KUKŁA, PACYNKA, TEATR CIENI, TEATR CZARNY, TEATR MASKI, TEATR PRZEDMIOTU - sześć różnych tematów omawiać będą z uczestnikami: Ilona Buchner (Teatr GROTESKA), Henryk Hryniewicki i Dagmara Jemioła-Hryniewicka (Teatr NEMNO) oraz Dagmara Żabska (Teatr FIGUR).
 
Warsztaty realizowane są w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w związku z czym - udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie do 18 października br. skanu wypełnionej
i odręcznie podpisanej karty zgłoszenia na adresy e-mail:

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów, jak również zmiany w programie - w szczególności w przypadku konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych odgórnych obostrzeń i zakazów.

Informujemy, że obiekty, w których organizowane są spotkania dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Więcej na temat dostępności instytucji na naszej stronie internetowej oraz na stronie Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.

Informacji o warsztatach udzielają:
NOWY SĄCZ: Małgorzata Mikulska - tel. 18 448 26 56 | m.mikulska@mcksokol.pl
ŻABNO: Ilona Stanaszek - tel. 14 626 07 61 | i.stanaszek@mcksokol.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

DOFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: 36. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
Wartość dofinansowania: 55 000 zł, całkowita wartość zadania: 112 450 zł

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK organizowany jest nieprzerwanie od 1986 roku. Celem wydarzenia jest promocja aktywności artystycznej najmłodszego pokolenia Małopolan poprzez umożliwienie prezentacji działającym w województwie zespołom oraz ich twórcze animowanie dzięki dodatkowym całorocznym działaniom animacyjno-warsztatowym.

Kalendarium wydarzeń

Grupa ludzi stoi na scenie
Teatr Spektakl / widowisko

„Bolek i Żabusia” Teatru Robotniczego im. B. Barbackiego na Scenie SOKÓŁ

22 października 2021, godz. 17:00

MCK SOKÓŁ

Teatr Spektakl / widowisko

Ginczanka. Przepis na prostotę życia

24 października 2021, godz. 18:00

sala im. Lipińskiego, MCK SOKÓŁ

cykl: Teatr Polska