Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

CIOTCYNE ŚPIYWONIE

Folklor Muzyka Konkurs

19 lutego 2022

Dom Ludowy w Mystkowie

Wspólnie z Zespołem Regionalnym MYSTKOWIANIE z Mystkowa, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamionce Wielkiej oraz Pracownią Stroju Ludowego szafaEtnografa zapraszamy śpiewaków-solistów do udziału w I Przeglądzie Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich CIOTCYNE ŚPIYWONIE im. Władysławy Janus.
Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie lub miejsce urodzenia artysty w miejscowości uznanej za należącą do kultury Lachów Sądeckich.

Uczestnicy konkursu oceniani będą w kategoriach wiekowych:
  • dziecięcej - od 7 do 13 lat
  • młodzieżowej - od 14 do 17 lat
  • dorosłych - 18 lat i więcej

Uczestnicy konkursu powinni wystąpić w strojach własnego regionu. 
O kolejności zgłoszeń i warunku uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ilość uczestników i warunki epidemiologiczne, organizator ma prawo, w dowolnym momencie zakończyć przyjmowanie zgłoszeń. 

Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz finansowe.

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2022 r. mailem na adres: ciotcynespiywonie@gmail.com.

Dodatkowych informacji udziela koordynator wydarzenia: Kamil Wiatr, tel. 692 015 332.

Karta zgłoszeń oraz regulamin do pobrania poniżej.
ORGANIZATORZY:
Zespół Regionalny Mystkowianie z Mystkowa
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej
Pracownia Stroju Ludowego SzafaEtnografa

WSPÓŁORGANIZAOR:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

PATRONAT HONOROWY:
Józefa Szczurek – Żelasko – poseł na Sejm RP
Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego
Andrzej Stanek – Wójt Gminy Kamionka Wielka
Benedykt Poręba – Kierownik Zespołu Regionalnego Mystkowianie

Kalendarium wydarzeń

Sztuka Wernisaż Wystawa

Rysunek wieczorny - wernisaż wystawy

18 lutego 2022, godz. 18:00 - 21:00

Galeria Sztuki SOKÓŁ

Dwie osoby siedzą w fotelu na scenie
Teatr Spektakl / widowisko

Moralność pani Dulskiej

21 lutego 2022, godz. 18:00

sala im. Lucjana Lipińskiego, MCK SOKÓŁ