66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski | zgłoszenia

Literatura Konkurs

11 - 13 maja 2021

MCK SOKÓŁ, Domu Kultury w Tuchowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w 66. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ jest gospodarzem eliminacji rejonowych – dla rejonu tarnowskiego (obejmującego powiaty: brzeski, bocheński, dąbrowski, tarnowski) oraz rejonu sądeckiego (obejmującego powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański).
Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej z siedzibą w Warszawie – we współpracy z wyznaczonymi instytucjami artystycznymi oraz ośrodkami kultury.

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:
  • młodzieży szkół ponadpodstawowych,
  • dorosłych.
Konkurs przeprowadzony będzie w formie 4 turniejów:

TURNIEJ RECYTATORSKI
repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę, uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki, łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany, uczestnik wykonuje: 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany, łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę, do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).

TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem), czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

ELIMINACJE

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Konkurs realizowany będzie w drodze 4-stopniowych eliminacji:

1. ŚRODOWISKOWO-MIEJSKICH:
  • zgłoszenia na kartach uczestnika wraz z kopią protokołu eliminacji szkolnych należy przesłać na adres Organizatora danego etapu powiatowego w terminie wyznaczonym przez Organizatora eliminacji powiatowych,
  • w eliminacjach powiatowych, w turnieju recytatorskim zakwalifikowanych zostać może do 5 reprezentantów, natomiast we wszystkich turniejach łącznie – nie więcej niż 10 reprezentantów z jednej szkoły (obowiązuje dołączenie protokołu eliminacji szkolnych).
2. POWIATOWYCH:

ORGANIZATORZY eliminacji – rejon nowosądecki>> (uwaga: nowe terminy eliminacji!)
 
3. REJONOWYCH:
  • dla rejonu sądeckiego: 11 i ewentualnie 12 maja br. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – koordynator: Edyta Giza, tel. 18 448 26 41, e.giza@mcksokol.pl,
  • dla rejonu tarnowskiego: 13 maja br. w Domu Kultury w Tuchowie i połączone będą z eliminacjami powiatowymi konkursu – koordynator: Ilona Stanaszek, tel. 14 626 07 61, i.stanaszek@mcksokol.pl.
4. WOJEWÓDZKICH:
  • termin: 27-28 maja 2021 r.
  • miejsce: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
  • w eliminacjach wojewódzkich uczestniczyć będą laureaci wytypowani przez jury eliminacji rejonowych.
"Zastrzegamy sobie prawo korekty terminu lub odwołania konkursu w przypadku istotnych zmian sytuacji epidemicznej w Nowym Sączu lub w Tarnowie".

Kalendarium wydarzeń