Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

6. STUDIUM KAPELMISTRZOWSKIE - SESJA 16

Studium Kapelmistrzowskie Edukacja Muzyka Warsztat

12 - 14 marca 2021

MCK SOKÓŁ

W dniach 12-14 marca br. zrealizowane zostanie kolejne spotkanie Słuchaczy 6. edycji Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. W ramach 16. już sesji przeprowadzone będą zajęcia z harmonii, kontrapunktu, kształcenia słuchu, podstaw instrumentacji, dyrygowania, pedagogiki, zasad muzyki, form muzycznych, musztry i orkiestry oraz nauki gry na instrumentach perkusyjnych, dętych, fortepianie.
Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi w Instytucji Regulaminami na czas trwania pandemii COVID-19.
Więcej informacji o 6. edycji Studium

Kalendarium wydarzeń

Muzyka Koncert

Joseph Haydn - koncert oratoryjny

12 - 19 marca 2021

online

Pejzaż górski. Na środku obrazu, na samym dole znajduje się mała wioska. Otaczają ją zielone łąki i pastwiska. Nad całością królują majestatyczne góry - Tatry.
Sztuka Wernisaż / finisaż

Krzysztof Kuliś „Pomiędzy..." - spotkanie jubileuszowe

12 marca 2021, godz. 18:00 - 20:00

MCK SOKÓŁ, Galeria BWA SOKÓŁ