Zarządzenia i regulaminy obowiązujące w MCK SOKÓŁ

W tej zakładce znajdują się regulaminy i zarządzenia ogólnie obowiązujące w naszej instytucji oraz regulaminy i zarządzenia obowiązujące tymczasowo na czas trwania pandemii COVID-19.

Regulaminy obowiązujące tymczasowo na czas trwania pandemii COVID-19: