Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

47. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych

Folklor Festiwal Przegląd

15 - 16 czerwca 2024

Rabka-Zdrój

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 30 kwietnia 2024 do godziny 12:00
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ oraz Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju zapraszają na 47. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2024.
W Festiwalu mogą wziąć udział dziecięce zespoły regionalne różnych grup etnograficznych z terenu Karpat i Podkarpacia w zasięgu województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego oraz zespoły mające rodowód karpacki (np. Górale Czadeccy, Łemkowie). Festiwal nie jest konkursem lecz przeglądem, a wiek uczestników wynosi 6-13 lat. 

Zespoły zobowiązane są do zaprezentowania programu z określonym tytułem widowiska, opartym w całości na autentycznym, dziecięcym folklorze swojego regionu, z towarzyszeniem tradycyjnej muzyki oraz w ubiorach i strojach właściwych dla regionu. Program nie powinien składać się wyłącznie z tańców, śpiewu i muzyki, a być urozmaicony grami i zabawami dziecięcymi oraz krótkimi scenkami obyczajowymi, które nie mogą przekroczyć czasowo ¼ całości programu ! W widowisku mogą uczestniczyć osoby dorosłe, jeżeli wymaga tego treść programu, a ich liczba winna być ograniczona do minimum.

Komisja Artystyczna rekomenduje zespoły do udziału w 32. Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, który odbędzie się w Nowym Sączu w lipcu 2025 roku.

Zgłoszenia

Wszystkie zespoły zgłaszające się do Karpackiego Festiwalu zobowiązane są wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej w terminie do 30 kwietnia 2024 do godziny 12:00.

Formularz Zgłoszeniowy

Dane zespołu
Dane kontaktowe instruktora
Dane do korespondencji
Widowisko/program
Kwalifikacja na wydarzenie
Rodzaj kwalifikacji*:
Zespół uzyskał już kwalifikację w ramach*:
Informacje o zespole/grupie
Liczba osób zgłoszonych do posiłku
Dane kierownika lub osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu
Informacje niezbędne do przekazania nagród pieniężnych na konto bankowe
Oświadczenia
Przesyłając zgłoszenie oświadczam, że: