38. edycja DRUZBACKI | ZGŁOSZENIA

Folklor Konkurs

5 marca - 26 kwietnia 2021

online

Do udziału w 38. Konkursie Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z regionów etnograficznych i etnicznych: Lachów Sądeckich, Lachów Limanowskich, Lachów Szczyrzyckich, Górali Sądeckich, Górali Nadpopradzkich, Górali Babiogórskich, Kliszczaków, Zagórzan, Pogórzan i Łemków.
Uczestnicy konkursu oceniani będą w kategoriach wiekowych:
  • dziecięcej – od 10 do 13 lat
  • młodzieżowej – od 14 do 17 lat
  • dorosłych – od 18 lat

W tegorocznym konkursie Druzbacki nie mogą wziąć udziału:
  • Zdobywcy trofeów oraz laureaci I miejsc wszystkich kategorii z roku 2019
  • Laureaci II miejsc w konkursie grup śpiewaczych i śpiewaków solistów z roku 2019

Wyjątek stanowi drużba weselny prezentujący inną część obrzędu weselnego niż w roku 2019.
Spośród laureatów Komisja dokona kwalifikacji na Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać nagrania wideofonicznego własnej prezentacji i przesłać zarejestrowany film wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (skan z własnoręcznym podpisem lub osoby upoważnionej) w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 na adres druzbacka@mcksokol.pl lub Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz.

Wyniki konkursu oraz nagrania filmowe laureatów opublikowane zostaną 21 maja 2021 r.

Kalendarium wydarzeń