DRUZBACKA - Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych

Folklor Muzyka
DRUZBACKA to najstarszy i o największym zasięgu przegląd w regionie, który od wielu lat cieszy się ogromną popularnością. Jego początki sięgają roku 1980. Swym zasięgiem obejmuje regiony: Lachów Sądeckich, Lachów Limanowskich, Lachów Szczyrzyckich, Górali Sądeckich, Górali Nadpopradzkich, Górali Babiogórskich, Kliszczaków, Zagórzan i Pogórzan.
„Podstawowym założeniem programowym konkursu było i jest ratowanie ludowej tradycji muzycznej (…) z zachowaniem wszystkich tradycyjnych cech stylistycznych w muzyce, śpiewie, z pokazaniem dawnej formy indywidualnej i zespołowej gry na instrumentach a ukazanej z obowiązującym w tradycji obyczajem. Cel tego konkursowego przeglądu jest konsekwentnie przestrzegany i dzięki temu z roku na rok, nie ginie a wzrasta świadomość wartości muzycznej kultury ludowej – docenia się dawny repertuar, wydobytą z zapomnienia starą, modalną pieśń, uznaje się sens właściwego zestawu instrumentów w muzyce swojego regionu, bo bogata kolorystyka i oryginalne współbrzmienia są charakterystyczne i niepowtarzalne.”

Z historii Druzbacki

Ewolucja nazwy konkursu
Przegląd Kapel Ludowych woj. nowosądeckiego (1980 - 1984)
Przegląd Kapel Regionalnych woj. nowosądeckiego (1985)
Konkurs Muzyk, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych (1986 - 1988)
Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych - DRUZBACKA (1989 - )

Kategorie konkursowe
Muzyki  (1980 - )
Mistrz - Uczeń (1982 - )
Instrumentaliści (1985 - )
Śpiewacy Ludowi (1986 - )
Drużbowie i Starostowie Weselni (1989 - )

Druzbacka jako impreza kiedyś wędrująca
Nowy Sącz (1980 - 1982)
Podegrodzie (1983 - 1986)
Krynica (1987)
Kamionka Wielka (1988)
Wysowa (1989 - 1990)
Uście Gorlickie (1991)
Piwniczna - Zdrój (1992 - 1994)
(1995)
Siołkowa (1996)
(1997)
Podegrodzie (1988 - 2003)
(2004)
Podegrodzie (2005 - )

Koordynacja konkursu
Dział Folkloru i Sztuki Ludowej (1980 - 1985)
Józef Bartusiak (1986 - 1988)
Zofia Skwarło (1989 - 2005)
Aleksander Smaga (2006 - )

Pomysłodawcy konkursu
Antoni Malczak 
Benedykt Kafel

Twórcy trofeów
Franciszek Palka
Roman Bielski

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu