Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

37. BAJDUREK | kwalifikacje

Teatr Festiwal Konkurs Spektakl / widowisko

16 lutego - 6 maja 2022

MCK SOKÓŁ

Serdecznie zapraszamy do udziału w 37. edycji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK i tym samym do podtrzymania teatralnej tradycji najmłodszego pokolenia Małopolan, która od 1986 roku na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz województwa, tworząc doroczny przegląd dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych do lat 16, pracujących w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury.
Tegoroczna edycja realizowana jest w formule konkursu oraz przeglądu i obejmuje kwalifikacje do udziału na podstawie nagrań audiowizualnych, finałowe prezentacje spektakli na scenie widowiskowej sali im. L. Lipińskiego MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, ocenę Komisji Artystycznej oraz głosowanie online na Nagrodę Publiczności.

Warunkiem udziału w Festiwalu jest dostarczenie do MCK SOKÓŁ do dnia 6 maja 2022 r. nagrania spektaklu wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia.

Zgłoszone do udziału w Festiwalu spektakle zostaną ocenione przez JURY - powołane przez organizatora, które zakwalifikuje najciekawsze realizacje teatralne do udziału w spotkaniu finałowym 37. BAJDURKA 2022 w Nowym Sączu, które odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2022 r.

O zakwalifikowaniu do spotkania finałowego zespoły zostaną poinformowane najpóźniej do dnia 16 maja 2022 r.

Każdy prezentujący się na spotkaniu finałowym spektakl będzie oceniany przez Komisję Artystyczną, która przyzna nagrody: Grand Prix 37. BAJDURKA 2022 oraz nagrody specjalne - gratyfikowane dyplomami i nagrodami finansowymi. Ponadto każdy zakwalifikowany do spotkania finałowego zespół, który zaprezentuje się w Nowym Sączu - otrzyma nagrody gwarantowane: dyplom, statuetkę, nagrodę finansową oraz upominki rzeczowe. Prezentacje finałowe zespołów będą mieć charakter otwarty dla publiczności, jak również będą rejestrowane cyfrowo i następnie zostaną zaprezentowane w sieci z możliwością głosowania na Nagrodę Publiczności.

Przebieg tegorocznej edycji Festiwalu BAJDUREK uwzględnia bieżące wytyczne dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii koronawirusa SARS CoV-2. W związku z tym, organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji założeń regulaminowych i warunków realizacji Festiwalu - zwłaszcza w przypadku konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych odgórnych obostrzeń i zakazów. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wydarzenia w wersji stacjonarnej na żywo - zastrzegamy możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia Festiwalu i rozdysponowania nagród na podstawie nagrań nadesłanych na etapie kwalifikacji.

Spot promocyjny

Patronat Honorowy

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa programu: Edukacja kulturalna
Nazwa zadania: 37. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
Wartość dofinansowania: 54 000 zł, całkowita wartość zadania: 101 250 zł

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK organizowany jest nieprzerwanie od 1986 roku. Celem wydarzenia jest promocja aktywności artystycznej najmłodszego pokolenia Małopolan poprzez umożliwienie prezentacji działającym w województwie zespołom oraz ich twórcze animowanie dzięki dodatkowym całorocznym działaniom animacyjno-warsztatowym.

Patronat medialny

Kalendarium wydarzeń

dwie kobiety obejmujące się
Kino Seans filmowy

Matki równoległe

15 lutego 2022, godz. 18:05

Kino SOKÓŁ

Kobieta w białej sukni stoi przy lustrze
Kino Sztuka Seans filmowy

Sekretne dzieła impresjonistów

17 lutego 2022, godz. 18:30

Kino SOKÓŁ