Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

31. REGIONALNY KONKURS NA PISANKĘ LUDOWĄ I PLASTYKĘ OBRZĘDOWĄ ZWIĄZANĄ Z OKRESEM WIELKANOCY | odwołane

Folklor Sztuka Konkurs

30 marca - 4 kwietnia 2020

Muzeum Etnograficzne w Tarnowie

Konkurs ma na celu kultywowanie, podtrzymywanie i dokumentowanie ludowej tradycji zdobnictwa pisanek oraz upowszechnianie plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych w regionie tarnowskim, nowosądeckim, limanowskim i gorlickim.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych oraz instytucje kultury i oświaty z powiatów: dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego (grodzkiego i ziemskiego), nowosądeckiego, limanowskiego, którzy po dzień dzisiejszy podtrzymują i kultywują tradycje pisankarskie oraz wytwarzają wielkanocną plastykę obrzędową.

Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych w kategoriach:
  • pisanka tradycyjna,
  • pisanka współczesna,
  • plastyka obrzędowa,
  • stoisko wielkanocne,
  • stół wielkanocny.
Najlepszym i najwartościowszym pracom konkursowym w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe (dzieci, młodzież) oraz nagrody pieniężne (dorośli).

Kalendarium wydarzeń

Literatura Konkurs

65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe | ODWOŁANE

30 - 31 marca 2020

MCK SOKÓŁ, Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

Kino Sztuka Seans filmowy

Wielkanoc w sztuce

2 kwietnia 2020, godz. 18:30

Kino SOKÓŁ