Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

31. MAŁOPOLSKIE WARSZTATY DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH

Muzyka Warsztat

10 - 12 marca 2023

MCK SOKÓŁ

Wstęp: 260 zł
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 26 lutego br.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu serdecznie zaprasza dyrygentów prowadzących orkiestry dęte do udziału w MAŁOPOLSKICH WARSZTATACH DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH, które odbędą się w siedzibie Instytucji w dniach 10-12 marca br.
Celem warsztatów jest podniesienie kwalifikacji kapelmistrzów i tamburmajorów oraz poznanie praktycznych zasad prowadzenia orkiestry dętej ze szczególnym uwzględnieniem roli dyrygenta.

PROGRAM

Program składać się będzie z zajęć praktycznych oraz metodycznych, dostosowanych do poziomu zaawansowania uczestników. Ich tematyka obejmować będzie m.in.:
 • dyrygowanie z fortepianem,
 • dyrygowanie buławą,
 • orkiestra dęta w marszu,
 • metodyka pracy z orkiestrą,
 • praca na programach do notacji nut,
 • praca z partyturą,
 • umiejętność pracy indywidualnej,
 • dobór repertuaru do poziomu muzycznego orkiestr

Planowana godzina rozpoczęcia zajęć w dniu 10 marca – 14:00, natomiast zakończenie warsztatów w dniu 12 marca o godzinie 15:00.

PROWADZENIE WARSZTATÓW

 • st. chor. sztab. Konrad BORYCKI – absolwent Wojskowego Liceum Muzycznego im. Karola Kurpińskiego w Gdańsku, które ukończył w klasie klarnetu. Od 1992 r. był muzykiem instrumentalistą Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu, a od roku 2001 przez niemal kolejne 20 lat jej Tamburmajorem. Od 2018 r. jest wykładowcą Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w której odpowiada za przygotowanie specjalistyczne żołnierzy – muzyków, kandydatów do służby w orkiestrach Wojska Polskiego. Od tego samego roku pełni obowiązki Kapelmistrza Orkiestry Dętej w Środzie Wielkopolskiej.
 • dr WALDEMAR GROŃ – absolwent dyrygentury symfoniczno-operowej Krakowskiej Akademii Muzycznej. Współpracuje z orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi, operowymi oraz dętymi. Prowadzi ożywioną działalność koncertową i pedagogiczną. Nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach.
 • ppłk LESZEK MIECZKOWSKI – Naczelnik Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Ukończył z wyróżnieniem: Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 2002 jest dyrygentem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz od 2016 roku Sądeckiej Orkiestry Kameralnej. Współpracuje z wybitnymi instrumentalistami i wokalistami kraju i za granicą. Prowadzi czynną działalność pedagogiczną z zakresu sztuki dyrygowania oraz innych specjalności muzycznych.
 • kpt. STEFAN ŻUK – muzyk, wieloletni tamburmajor i Kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej WOP i Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu. Autor wydanego w 2015 roku „Poradnika tamburmajora”.

WARUNKI ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza online dostępnego poniżej wraz z przesłaniem potwierdzenia opłaty akredytacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2023 r.

Po pomyślnej rejestracji kopia zgłoszenia automatycznie zostanie przesłana na podany adres e-mail.
O przyjęciu na warsztaty poinformujemy w osobnym mailu.

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń, spełnienie wymaganych kryteriów oraz poprawne wypełnienie formularza zgodnie z wymogami.

Warsztaty zostaną odwołane, jeżeli do 26 lutego 2023 r. nie wpłynie wymagana liczba zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzenia lub okoliczności zewnętrznych o charakterze wyjątkowym lub nieprzewidywalnym, uniemożliwiające realizację warsztatów w całości lub w części.

Uczestnikom wydane będzie zaświadczenie ukończenia warsztatów.

OPŁATY

Koszt warsztatów: 260,00 zł
KONTO: Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu, nr 61 1240 4748 1111 0010 6015 1387
Koszt warsztatów nie obejmuje noclegu ani wyżywienia.
W przypadku odwołania warsztatów lub braku miejsc opłata zostanie zwrócona do uczestnika.

UWAGI PROGRAMOWE

 • Szczegółowy program, podział na grupy oraz materiały uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej po 1 marca br. (materiały wysłane zostaną na adres e-mail podany w formularzu).
 • Uczestnicy warsztatów powinni posiadać własne batuty i buławy.
 • Na zajęcia należy zabrać własny laptop z programem do notacji nut (wersja programu w miarę możliwości jak najbardziej aktualna).

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

DZIEŃ KOBIET W KINIE SOKÓŁ

8 marca 2023, godz. 17:30

Kino SOKÓŁ

Sztuka Koncert Wieczór literacki / poetycki

KOT LUNATYK

10 marca 2023, godz. 18:30

Galeria BWA JATKI