Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

30. Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy

Folklor Sztuka Konkurs

8 - 13 kwietnia 2019

Muzeum Etnograficzne w Tarnowie

Wstęp: Wstęp bezpłatny
Konkurs ma na celu kultywowanie, podtrzymywanie i dokumentowanie ludowej tradycji zdobnictwa pisanek oraz upowszechnianie plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych w regionie tarnowskim, nowosądeckim, limanowskim i gorlickim.
Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych w kategoriach:
  • pisanka tradycyjna,
  • pisanka współczesna, 
  • plastyka obrzędowa,
  • stoisko wielkanocne,
  • stół wielkanocny.

Najlepszym i najwartościowszym pracom konkursowym w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe (dzieci, młodzież) oraz nagrody pieniężne (dorośli).

Organizatorzy:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Zgłoszenia

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do dnia 28 marca br. czytelnie i dokładnie wypełnionych kart zgłoszeń na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
– Biuro Organizacyjne w Tarnowie,
Rynek 16, 33-100 Tarnów
lub mailem: b.rompala@mcksokol.pl

Prace na powyższy Konkurs należy dostarczyć w dniu 8 kwietnia br., w godz. 9.00 - 15.00 do Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, ul. Krakowska 10.

Kalendarium wydarzeń

wzór regionalny
Folklor Literatura Koncert Wieczór literacki / poetycki

ZALUBIENI W SŁOWIE

5 kwietnia 2019, godz. 18:00

MCK SOKÓŁ