Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

30. MAŁOPOLSKIE WARSZTATY DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH

Muzyka Warsztat

23 - 25 września 2022

MCK SOKÓŁ

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 28 sierpnia br.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu serdecznie zaprasza dyrygentów prowadzących orkiestry dęte do udziału w WARSZTATACH DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH, które odbędą się w siedzibie Instytucji w dniach 23-25 września br.
Celem warsztatów jest podniesienie kwalifikacji kapelmistrzów i tamburmajorów oraz poznanie praktycznych zasad prowadzenia orkiestry dętej ze szczególnym uwzględnieniem roli dyrygenta.
Program składać się będzie z zajęć praktycznych oraz metodycznych, dostosowanych do poziomu zaawansowania uczestników. Ich tematyka obejmować będzie m.in.: dyrygowanie z fortepianem, dyrygowanie buławą, musztrę orkiestrową, metodykę pracy z orkiestrą, dobór repertuaru do poziomu muzycznego orkiestry oraz pracę z partyturą.

PROWADZENIE WARSZTATÓW:

  • st. chor. sztab. Konrad BORYCKI – absolwent Wojskowego Liceum Muzycznego im. Karola Kurpińskiego w Gdańsku, które ukończył w klasie klarnetu. Od 1992 r. był muzykiem instrumentalistą Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu, a od roku 2001 przez niemal kolejne 20 lat jej Tamburmajorem. Od 2018 r. jest wykładowcą Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w której odpowiada za przygotowanie specjalistyczne żołnierzy – muzyków, kandydatów do służby w orkiestrach Wojska Polskiego. Od tego samego roku pełni obowiązki Kapelmistrza Orkiestry Dętej w Środzie Wielkopolskiej.
  • dr WALDEMAR GROŃ – absolwent dyrygentury symfoniczno-operowej Krakowskiej Akademii Muzycznej. Współpracuje z orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi, operowymi oraz dętymi. Prowadzi ożywioną działalność koncertową i pedagogiczną. Nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach.
  • ppłk LESZEK MIECZKOWSKI – Naczelnik Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Ukończył z wyróżnieniem: Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 2002 jest dyrygentem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Prowadzi czynną działalność pedagogiczną z zakresu sztuki dyrygowania oraz innych specjalności muzycznych. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za osiągnięcia artystyczne.
  • ppłk dr hab. STANISŁAW STRĄCZEK – absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. Przez 24 lata związany z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej w Nowym Sączu, w której od 2001 do 2018 roku pełnił stanowisko Naczelnika Wydziału i I-go kapelmistrza. Obecnie wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2007 roku założył Szkołę Muzyczną I stopnia w Łącku gdzie pełni funkcję dyrektora. Dokonał wielu instrumentacji i aranżacji na orkiestry symfoniczne i dęte oraz opracowań na zespoły chóralne.
  • kpt. STEFAN ŻUK – muzyk, wieloletni tamburmajor i Kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej WOP i Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu. Autor wydanego w 2015 roku „Poradnik tamburmajora”.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza online dostępnego poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2022 r.

UWAGA!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzenia lub okoliczności zewnętrznych o charakterze wyjątkowym lub nieprzewidywalnym, uniemożliwiające realizację warsztatów w całości lub w części.

Uczestnikom wydane będzie zaświadczenie ukończenia warsztatów.
Nie zapewniamy noclegów i wyżywienia!

Szczegółowych informacji dotyczących warsztatów udziela Arleta Kmiecik, tel. 18 448 26 49, e-mail a.kmiecik@mcksokol.pl

Serdecznie zapraszamy!

DO POBRANIA

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.