Kultura z klimatem

Edukacja Kino Sztuka
Zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka są faktem. Aby zminimalizować ich negatywne skutki musimy działać teraz. Kultura i sztuka mogą być doskonałym nośnikiem treści i narzędziem edukacji na temat zmian klimatu i ekologii. Działania twórcze, angażujące lokalną społeczność, wspierają proces kształtowania silnej wspólnoty, która będzie w stanie przetrwać różnego rodzaju kryzysy. Pobudzają zmianę i włączają mieszkańców miast, miasteczek i wsi w przemianę otaczającej rzeczywistości w bardziej przyjazną i poprawiającą jakość ich życia.

Kultura z klimatem 2022

Zapraszamy Was do udziału w projekcie „Kultura z klimatem”, w którym pokażemy, że instytucja kultury może inicjować w wymiarze lokalnym działania, stanowiące odpowiedź na największe wyzwania XXI wieku związane ze zmianami klimatu, pełnić aktywną rolę w kształtowaniu postaw proekologicznych wśród swoich odbiorców oraz kształtować i wspierać silną sieć organizacji i ludzi działających na rzecz klimatu i środowiska w regionie. Dzięki projektowi „Kultura z klimatem” chcemy dać Wam przestrzeń do spotkania, rozmowy i wspólnego działania!

Spot promocyjny

Wszystkie wydarzenia projektu są BEZPŁATNE.

Na spotkania – WSTĘP WOLNY. 
Na warsztaty obowiązują zapisy przez FORMULARZE ZGŁOSZEŃ dostępne w artykułach o danych wydarzeniach. 
Na seanse filmowe BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI są do pobrania w kasie MCK SOKÓŁ. 

Każde spotkanie z tłumaczeniem na PJM będzie dostępne on-line na kanale YouTube MCK SOKÓŁ.
Jeżeli potrzebujesz tłumacza języka migowego podczas warsztatów, prosimy o informację: a.lopalewska@mcksokol.pl, +48 18 534 06 62.

PROGRAM

6 września (wtorek), godz. 8:30 i 18:00
MCK SOKÓŁ, sala im. Lucjana Lipińskiego
„Można panikować”
projekcja filmu


6 września (wtorek), godz. 19:00
MCK SOKÓŁ, sala im. Lucjana Lipińskiego
„Zmiany klimatu – o co tyle szumu i dlaczego jest to tak ważne, by im przeciwdziałać teraz?”
spotkanie z prof. dr hab. Szymonem Malinowskim, bohaterem filmu „Można panikować”

7 września (środa), godz. 8:30 i 18:00
MCK SOKÓŁ, sala im. Lucjana Lipińskiego
„Klątwa obfitości”
projekcja filmu


9 września (piątek), godz. 9:00-10:30 i 11:00-12:30
Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ
„Tworzymy zielony manifest”
warsztaty dla uczniów z klas 1-3 integracyjnych szkół podstawowych
Prowadzenie: Monika Smyła

23 września (piątek), godz. 10:00-12:00 i 12:15-14:15
Sądecki Park Etnograficzny
„Spacer do Drzew. Drzewa w kulturze ludzkiej: od siedzib naszych przodków i drzewnych horoskopów do leczenia lasem”
warsztaty dla młodzieży i seniorów
prowadzenie: Marek Styczyński
zajęcia niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi

30 września (piątek), godz. 9:00-10:30 i 11:00-12:30
MCK SOKÓŁ, sala edukacyjna
„EKO warsztaty z EkoEksperymentarium”
warsztaty z elementami gry dla uczniów z klas 3-6 szkół podstawowych
prowadzenie: Magdalena Derdończyk

30 września (piątek), godz. 16:00-19:00
MCK SOKÓŁ, sala edukacyjna
„Współpraca dla klimatu”
warsztaty dla organizacji lokalnych, edukatorów, terapeutów zajęciowych, bibliotekarzy, nauczycieli
prowadzenie: Agnieszka Dziewitek

1 października (sobota), godz. 11:00-13:00
Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ
Rodzinne warsztaty pszczelarskie 
Prowadzenie: Zakład Aktywności Zawodowej w Stróżach

3 października (poniedziałek), godz. 8:30 i 18:00
MCK SOKÓŁ, sala im. Lucjana Lipińskiego
„Nasze miejsce na ziemi”
projekcja filmu


4 października (wtorek), godz. 8:30 i 18:00
MCK SOKÓŁ, sala im. Lucjana Lipińskiego
„Animal”
projekcja filmu


11 października (wtorek), godz. 10:00-12:00 i 12:30-14:30
Sądecki Park Etnograficzny/Miasteczko Galicyjskie
Warsztaty tkackie dla młodzieży, seniorów, podopiecznych lokalnych organizacji pozarządowych
prowadzenie: Daniel Lachor

12 października (środa), godz. 18:00-20:00
MCK SOKÓŁ, sala im. Romana Sichrawy
„Zielona rewolucja, czyli życie bliżej Natury”
spotkanie z Agnieszką Banek

17 października (poniedziałek), godz. 18:00-20:00
MCK SOKÓŁ, sala im. Romana Sichrawy
„Placemaking. O tworzeniu dobrej przestrzeni z jej użytkownikami i użytkowniczkami”
spotkanie z Martą Piechocką-Nowakowską

4 listopada (piątek), godz. 18:00-20:00
MCK SOKÓŁ, sala edukacyjna
„Jak skutecznie walczyć ze smogiem?”
spotkanie z Bartłomiejem Orłem

16 listopada (środa), godz. 18:00-20:00
MCK SOKÓŁ, sala im. Romana Sichrawy
„Powrót do rzemiosła”
spotkanie z twórcami nowego nurtu rzemiosła
prowadzenie: Justyna Stasiek-Harabin

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Patronat medialny

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Edukacja Spotkanie

Powrót do rzemiosła

16 listopada 2022, godz. 18:00 - 20:00

sala im. R. Sichrawy, MCK SOKÓŁ

Edukacja Spotkanie

Jak skutecznie walczyć ze smogiem?

4 listopada 2022, godz. 18:00 - 20:00

sala edukacyjna, MCK SOKÓŁ

Edukacja Spotkanie

Placemaking. O tworzeniu dobrej przestrzeni z jej użytkownikami i użytkowniczkami

17 października 2022, godz. 18:00 - 20:00

sala im. R. Sichrawy, MCK SOKÓŁ