Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Spacer do Drzew. Drzewa w kulturze ludzkiej: od siedzib naszych przodków i drzewnych horoskopów do leczenia lasem

Edukacja Warsztat

23 września 2022

Sądecki Park Etnograficzny

Wstęp: bezpłatne
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny poniżej. 

Jeżeli potrzebujesz tłumacza języka migowego podczas warsztatów, prosimy o informację: a.lopalewska@mcksokol.pl, +48 18 534 06 62.
W piątek 23 września młodzież i seniorów zapraszamy do Sądeckiego Parku Etnograficznego na prowadzone przez Marka Styczyńskiego warsztaty „Spacer do Drzew. Drzewa w kulturze ludzkiej: od siedzib naszych przodków i drzewnych horoskopów do leczenia lasem”, które odbędą się w ramach projektu KULTURA Z KLIMATEM.
Drzewa odgrywają istotną rolę w kulturach ludzkich. Ich oddziaływanie jest trudne do przecenienia i daleko wykracza poza materialne pożytki jakie dają te rośliny. Spacer ułatwi spotkanie z drzewami jako żywymi współmieszkańcami bioregionu, które podtrzymują przy życiu i obdarowują na wiele sposobów, posiadającymi indywidualność, zwyczaje, osobisty rozwój i swoiste piękno. Informacje, które przekaże prowadzący spacer Marek Styczyński są najnowszą wersją kilku rozdziałów z jego autorskiej książki „Zielnik Podróżny. Rośliny w tradycji Karpat i Bałkanów” (Wydawnictwo Ruthenus 2012), a także z wielu jego autorskich publikacji, w tym tekstu „Rośliny - nowe wizje i praktyki społeczne” oraz tekstu dr hab. prof. UJ Anny Nacher „Las - wspólnota sympoietyczna?” („Czas Kultury”, nr 3/2017).

Zajęcia odbędą się w dwóch terminach do wyboru: godz. 10.00-12.00 i 12.15-14.15.
Miejsce zbiórki przy wejściu od ul. Długoszowskiego 83B

Brak miejsc

Marek Styczyński

Jako dyplomowany leśnik specjalizujący się w ochronie przyrody, zawodowo przez kilka dziesięcioleci zajmował się dydaktyką ekologiczną, a od ośmiu lat rozwija wraz z Anną Nacher, permakulturowy projekt o nazwie Ośrodek Praktyk Bioregionalnych BIOTOP LECHNICA. Ośrodek położony jest po słowackiej stronie Pienin i Zamagurza. W Biotopie Lechnica, m.in. praktykuje sesje relaksacji lasem, które są karpackim rodzajem japońskiego systemu leczniczego SHINRIN-YOKU, bazujące na oddziaływaniu jodły i lasów jodłowych, a także wykorzystuje europejskie tradycje horoskopów drzewnych we własnej modyfikacji.

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

Johnny

21 września 2022, godz. 14:00

Kino SOKÓŁ

Muzyka Warsztat

30. MAŁOPOLSKIE WARSZTATY DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH

23 - 25 września 2022

MCK SOKÓŁ