Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

3. Mistrzowski Kurs Instruktorski | inauguracja

Folklor Warsztat

8 marca 2024, godz. 16:00

Limanowski Dom Kultury

Wstęp: 900 zł / BRAK MIEJSC
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu informuje, że przy współpracy z Limanowskim Domem Kultury w Limanowej przystępuje do organizacji trzeciej edycji Mistrzowskiego Kursu Instruktorskiego - cyklu edukacyjnego dla instruktorów zespołów folklorystycznych realizowanego w różnych regionach Małopolski.

Trzecia edycja kursu – spotkanie z regionem Lachów Limanowskich i Szczyrzyckich rusza w początkiem marca, a nabór trwa do 3 marca 2024 r.

Jest to kompleksowa i specjalistyczna oferta edukacyjna ukierunkowana na zdobywanie, doskonalenie i pomnażanie praktycznych kompetencji niezbędnych do pracy instruktora zespołu folklorystycznego.

Podczas trzech weekendowych zjazdów, zrealizowany zostanie program oferujący praktyczne warsztaty tańca, ćwiczenia z zakresu emisji głosu, nabycie wiadomości z zakresu folkloru dziecięcego, reżyserii widowisk folklorystycznych na scenie,  etnografii regionu, gwary oraz analizę problemów wykonawczych repertuaru słowno-muzycznego regionu – w sumie 56 godzin zajęć.


PROGRAM

 1. Wokół etnografii regionu Lachów Limanowskich i Szczyrzyckich /wykład/ Patryk Rutkowski
 2. Taniec ludowy Lachów Limanowskich i Szczyrzyckich z metodyką nauczania /zajęcia taneczne/ Dominika Bodziony, akompaniament Bogdan Matusik
 3. Folklor dziecięcy – zasady prezentacji scenicznych /wykład/ dr Dorota Majerczyk
  Folklor dziecięcy – zasady prezentacji scenicznych /warsztaty/ Małgorzata Łukasik-Kogut
 4. Gadka w lachowskich widowiskach regionalnych /wykład; warsztaty/ dr Artur Czesak
 5. Muzykowanie Lachów Limanowskich i Szczyrzyckich, jego wykonawstwo wokalno-instrumentalne /wykład/ dr Bożena Lewandowska
 6. Emisja głosu /zajęcia warsztatowe/ dr Jadwiga Postrożna
 7. Reżyseria i inscenizacja widowisk /praca ze scenariuszem/ dr hab. Józefa Zając-Jamróz, prof. AST w Krakowie

Organizator zapewnia uczestnikom podczas zjazdów serwis kawowy oraz posiłek podczas sobotnich przerw obiadowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA

O przyjęcie na Kurs mogą ubiegać się osoby dorosłe, które spełniają następujące warunki:
 1. posiadają predyspozycje do pracy instruktora, animatora kultury,
 2. opanowały podstawowe, praktyczne umiejętności wykonawcze w zakresie tańców,
 3. posiadają co najmniej dwuletnią praktykę w zespole regionalnym/grupie regionalnej jako tancerka/tancerz (co należy udokumentować w formie oświadczenia podpisanego przez kierownika zespołu/grupy i przesłać jako załącznik w formie skanu/zdjęcia z formularzem rejestracji - nie dotyczy aktywnych instruktorów zespołu).


TERMINY SPOTKAŃ

8 marca /piątek/ 16:00 – 20:30
9 marca /sobota/ 9:00 – 18:00
10 marca /niedziela/ 9:00 – 14:00 

22 marca /piątek/ 16:00 – 20:00
23 marca /sobota/ 9:00 – 18:45
24 marca /niedziela/ 9:00 – 13:00
 
5 kwietnia /piątek/ 16:00 – 20:00
6 kwietnia /sobota/ 9:00 – 18:45
7 kwietnia /niedziela/ 9:00 – 15:00


MIEJSCE SPOTKAŃ

Zajęcia odbywać się będą w budynku Limanowskiego Domu Kultury w Limanowej.
Dokładny harmonogram zajęć zostanie przesłany każdemu uczestnikowi e-mailem wraz z informacją o przyjęciu na Kurs.


UKOŃCZENIE KURSU

 • CERTYFIKAT MISTRZOWSKIEGO KURSU INSTRUKTORSKIEGO w formie dyplomu
  Warunkiem uzyskania CERTYFIKATU potwierdzającego zaliczenie kursu (wydanego przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ) jest zaprezentowanie nabytych umiejętności tanecznych, uzyskanie pozytywnej opinii komisji powołanej przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ oraz wysoka frekwencja na zajęciach.
 • zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie
  Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w Mistrzowskim Kursie Instruktorskim jest odpowiednia frekwencja na zajęciach – min. 70% obecności.

OPŁATY

Czesne za cały kurs wynosi 900,00 złotych płatne jednorazowo.

Cena Kursu nie obejmuje noclegu. Ponadto Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje czy straty materialne. Każdy z słuchaczy powinien dokonać ubezpieczenia NNW we własnym zakresie.

Opłatę za Kurs należy uiścić po otrzymaniu e-mailem informacji o przyjęciu na Kurs, nie później niż do dnia 15 marca 2024 r. 

KONTO

Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu, nr 61 1240 4748 1111 0010 6015 1387


TERMIN ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem w Kursie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.mcksokol.pl do dnia 3 marca 2024 r.

Po pomyślnej rejestracji  kopia zgłoszenia automatycznie zostanie przesłana na podany adres e-mail. O przyjęciu na Kurs poinformujemy w osobnym mailu.

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu na Kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń, spełnienie wymaganych kryteriów oraz poprawne wypełnienie formularza zgodnie z wymogami.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Kursu lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

Żegnajcie laleczki

6 marca 2024, godz. 16:15

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu

Kino Seans filmowy

Kino Kocha Kobiety 2024

8 marca 2024, godz. 18:30

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu