Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

3. Konferencja Naukowa pn. FOLKLOR DZIECIĘCY. POTENCJAŁ TRADYCJI – SCENA – EDUKACJA

Edukacja Folklor Konferencja

27 - 28 lipca 2023

sala im. R. Sichrawy, MCK SOKÓŁ

WSTĘP: wstęp bezpłatny
W dniach 27-28 lipca 2023 r. odbędzie się 3. Konferencja Naukowa zatytułowana FOLKLOR DZIECIĘCY. POTENCJAŁ TRADYCJI – SCENA – EDUKACJA organizowana pod patronatem Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF ®, jako wydarzenie towarzyszące 30. edycji Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR.
Spotkanie będzie okazją do wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń - tych naukowych jak również praktycznych - związanych z zagadnieniem folkloru dziecięcego, sceniczną formą jego prezentacji oraz edukacyjnymi aspektami wynikającymi z jego kontynuacji.

Zapraszamy do gościnnych progów Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu instruktorów i kierowników  zespołów regionalnych, animatorów kultury, studentów, osoby, którym folklor jest bliski sercu. Oprócz bezpłatnego udziału w panelach, możliwości włączenia się do dyskusji z ekspertami każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu oraz bezpłatny pakiet materiałów: dokumentalnych, edukacyjnych i promocyjnych w postaci wydawnictw audiowizualnych, folderów i okolicznościowego upominku. W przerwach zapewniamy również serwis kawowy.

Obowiązuje BEZPŁATNA REJESTRACJA poprzez formularz na stronie organizatora.

Program ramowy

27 lipca 2023
sesja I FOLKLOR ŹRÓDŁEM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

10:00 - 10:10   Otwarcie konferencji
     Andrzej Zarych – Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
10:10 - 10:30   Dziecko w świecie „wielkiej zabawy” – teksty, konwencje, sytuacje wykonawcze
    prof. dr hab. Jolanta Ługowska (Uniwersytet Wrocławski)
10:30 - 10:50   Wychowawcze i edukacyjne walory tradycyjnych zabaw dziecięcych w kontekście problemów pokolenia „cyberdzieci”
    dr hab. Anna Mlekodaj, prof. PPUZ (Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu)
10:50 - 11:10   Nie tylko Janko Muzykant. Instrumenty tradycyjne a możliwości wykonawcze dzieci
    Magdalena Dąbek (Politechnika Warszawska, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF)
11:10 - 11:25   dyskusja
11:25 - 11:55   przerwa kawowa
11:55 - 12:15   Polskie dokumentacje i publikacje poświęcone muzyczno-ruchowym zabawom dziecięcym i ich pedagogiczne implementacje
    dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Warszawski, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF)
12:15 - 12:35   Góralska edukacja na przykładzie Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej
    Bartłomiej Koszarek (Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej)
12:35 - 12:55   "Dzieci bawią się jak dzieci!" – jak nie szkodzić ucząc tańców ludowych
    Wystąpienie połączone z promocją książki Grażyny Władysławy Dąbrowskiej „Od berka do oberka. Wybrane zabawy i tańce ludowe polskich dzieci”
Monika Dudek (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)
12:55 - 13:10   dyskusja


28 lipca 2023
sesja II FOLKLOR DZIECIĘCY NA SCENIE

10:00 - 10:20   Słowo w dziecięcych widowiskach folklorystycznych
    dr Artur Czesak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
10:20 - 10:40   Współczesne dziecko w zespole folklorystycznym
    Katarzyna Bilska (członek Polskiej Sekcji CIOFF)
10:40 - 11:00   Dziecko w ludowych wierzeniach demonologicznych. Przykłady z Sądecczyzny
    Joanna Hołda (Sądecki Park Etnograficzny, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)
11:00 - 11:15   dyskusja
11:15 - 11:45   przerwa kawowa
11:45 - 12:05   O funkcjach i znaczeniu werbalnej i niewerbalnej komunikacji w folklorze dziecięcym na scenie
    dr Małgorzata Kiereś (przewodnicząca Komisji Konkursowej Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu)
12:05 - 12:25   Zagraniczna ojczyzna i wytwarzanie tradycji. Przykład dziecięcych grup folklorystycznych mniejszości narodowych
    dr hab. Katarzyna Marcol, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
12:25 - 12:45   Festiwale, przeglądy, konkursy jako współczesna przestrzeń dla prezentacji folkloru dziecięcego
    dr Dorota Majerczyk (Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Chabówce, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF)
12:45 - 13:05   Autofolkloryzacja performatywna. Refleksja wokół autentyzowanych widowisk a wymagania sceniczne
    Patryk Rutkowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF)
13:05 - 13:20   dyskusja

Patronat Honorowy

prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Ludomir Handzel – Prezydent Nowego Sącza

Organizator

Partnerzy

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Sponsorzy główni

Kalendarium wydarzeń

Folklor Festiwal Koncert Plener

Estrady plenerowe 30. ŚWIĘTA DZIECI GÓR

24 - 28 lipca 2023

Krynica–Zdrój, Limanowa, Szczawnica

Kino Seans filmowy

Pierwszy Dzień mojego życia

31 lipca 2023, godz. 18:40

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu