Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

25. PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE

Folklor Muzyka Taniec Konkurs

29 - 30 stycznia 2022

Gminne Centrum Kultury w Podegrodziu / online

Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu zaprezentują się grupy kolędnicze zakwalifikowane na przeglądach kolędniczych w Małopolsce oraz zespoły zainteresowane i zakwalifikowane do konkursu spoza Małopolski.
Komisje przeglądów powiatowych czy wojewódzkich mogą kwalifikować grupy tylko z własnego powiatu lub województwa. W spotkaniach przewidziany jest udział ok. 30 grup kolędniczych reprezentujących różne grupy etnograficzne.

Po prezentacjach scenicznych wszystkie punkty programu omówione zostaną podczas spotkań warsztatowych Komisji Artystycznej z kierownikami i opiekunami grup kolędniczych.

Te omówienia to doskonała okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń, a także skorzystania z porad i konsultacji specjalistów w dziedzinie obrzędowości bożonarodzeniowej i noworocznej.

Tegoroczny przegląd odbędzie się bez udziału publiczności. Transmisja na żywo z wydarzenia dostępna będzie na stronie MCK SOKÓŁ. 

TRANSMISJA: 29 stycznia, godz. 13.00

TRANSMISJA: 30 stycznia, godz. 13.00

Zgłoszenia

Każda grupa zakwalifikowana na 25. Pastuszkowe Kolędowanie, zobowiązana jest niezwłocznie przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia (z własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania grupy) na adres Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz). Kartę zgłoszenia można przesłać również na adres: m.smolczynska@mcksokol.pl.

Sponsorzy

Kalendarium wydarzeń

Grupa ludzi na scenie
Teatr

I SPOTKANIE SENTYMENTALNE RODZINY TEATRU ROBOTNICZEGO

28 stycznia 2022, godz. 18:30

sala im. Romana Sichrawy, MCK SOKÓŁ

orkiestra w kościele
Muzyka Koncert

NOWONARODZONY – Or_kiestra dla Matyldzi

29 stycznia 2022

sala im. Lucjana Lipińskiego, MCK SOKÓŁ